Projekt aranżacji

Wizja 3D

W ramach nowej usługi projektowej nasi architekci przygotowują trójwymiarową wizualizację otoczenia z uwzględnieniem roślinności oraz obiektów małej architektury. Pozwala ona już we wczesnym etapie inwestycji sprawdzić zgodność wizji z efektami przyszłej realizacji. Dzięki niej możemy utwierdzić się w podjętych decyzjach lub zmienić kierunek prac projektowych. Nade wszystko jednak prezentacja 3D pobudza wyobraźnię i sprawia, że spójnym projektem obejmujemy nie tylko nawierzchnie, lecz całokształt posesji.

Indywidualny projekt

Każdy projekt przygotowany jest przez nas z zachowaniem specyfiki otoczenia i preferencji klienta. W związku z tym do jego opracowania potrzebne są dokumenty, takie jak plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub jej zdjęcia. Z naszymi konsultantami można się również umówić na spotkanie na terenie posesji.

Uwaga: Czas oczekiwania na projekt może ulec wydłużeniu w miesiącach od maja do sierpnia.

Usługa projektowa STANDARD

Korzyści dla Ciebie
Profesjonalna obsługa i doświadczenie projektantów.

Zakres usługi
Projekt nawierzchni z kostki brukowej wykonany w technice 2D w kolorach, stosowane skale projektów 1:50 , 1:100 lub 1:200
szczegóły techniczne układów takie jak: ilości zastosowanych rzędów, kierunki układania materiałów
powiększenia ułożeń zastosowanych kształtów
pełna specyfikacja materiałowa
dodatkowe informacje umieszczone na rysunku, pomocne brukarzom podczas procesu zabudowy materiałów

Wszystkie zamieszczone powyżej informacje zawarte są na projekcie w formacie A-3 lub A-2 ( w zależności od wielkości projektu) i przekazywane są w jednym egzemplarzu.

Projekt wykonywany jest przy zakupie produktów Premium (produkty z linii Libet Decco, Libet Impressio i Libet Patio) do zagospodarowania powierzchni min. 200 m2.

Etapy prac
Projektant regionalny odbywa wizytę u Klienta, uzyskuje niezbędne obmiary z placu budowy, przeprowadza rozmowę z Klientem i dokonuje ewentualnych szkiców poglądowych. Następnie projektant wykonuje koncepcję, przekazuje ją składowi APS, u którego usługa została zamówiona przez Klienta.

Koszty
Projekt nawierzchni z kostki brukowej w technice 2D – 700 PLN brutto, kaucja zwrotna (do 3-ch miesięcy od daty oddania projektu do składu APS). Klient zamawia w/w usługę w APS, po uiszczeniu kaucji. Kaucja jest zwracana klientowi po zakupieniu materiałów zgodnych ze specyfikacja projektową, do 3-ch miesięcy od daty przekazania projektu Odbiorcy-APS. Po tym czasie kaucja traktowana jest jako wynagrodzenie za niezrealizowany projekt.

Usługa projektowa PLUS 3D

Korzyści dla Ciebie
Technika 3D pobudza wyobraźnię – możesz poczuć swój ogród na etapie wirtualnego opracowania
możliwość uzyskania wizualizacji komputerowych szczegółów 3D i pozyskania informacji wykraczających poza temat związany ściśle z kostka brukową i technikami brukarstwa

Zakres prac
W skład usługi projektowej „Plus 3D” wchodzi usługa projektowa „Standard” oraz dodatkowa usługa zawierająca:

dodatkowy projekt nawierzchni z kostki brukowej wykonany w technice 2D w barwach czarno-białych z dokładną siecią wymiarów chodników, dojazdów, placów itp. Stosowane skale projektów 1:50, 1:100 lub 1:200.
wizualizacja w technice 3D (w kolorach) wybranych przez klienta dwóch detali na posesji np: altana, patio, taras, wejście, lub inny element małej architektury zaproponowany przez projektanta. Każdy szczegół będzie pokazany na dwóch zdjęciach w technice 3D (razem 4 slajdy). Widoki wykonane są w kolorach z uwzględnieniem przykładowej roślinności i innymi elementami ozdobnymi tj. oświetlenie ogrodowe, grysy ozdobne, kamienie ogrodowe itp.
wizualizacja w technice 3D (czarno-biała) z proponowanymi wymiarami poszczególnych elementów ( dotyczy to wcześniej opracowanych szczegółów wybranych przez Klienta)
Wszystkie zamieszczone powyżej informacje zawarte są na projekcie w formatach A-3 lub A-2 ( w zależności od wielkości projektu) i przekazywane są w jednym egzemplarzu.

Etapy prac
Projektant regionalny wykonuje usługę projektową „Standard” i zbiera dodatkowe informacje od klienta dotyczące detali zawartych w opracowaniu przyszłego projektu „Plus 3D”. Ukończony i zaakceptowany przez klienta projekt „Standard” w technice 2D jest przekazywany projektantom właściwym opracowaniu projektu „Plus 3D” wraz z dodatkowymi informacjami zdobytymi od klienta oraz jego numerem telefonu i skanem zamówienia usługi w APS-ie. Każdorazowo projekt „Standard” lub „Plus 3D” należy traktować jako koncepcję. Na etapie realizacji istnieje możliwość dowolnej zmiany wymiarów i formy projektu, bez konsultacji z projektantami Libet.

Koszty
Projekt nawierzchni z kostki brukowej w technice 2D i 3D – opłata 1200 PLN brutto, kwota bezzwrotna. Ze względu na pracochłonność pakietu dodatkowego „Plus 3D” i możliwości techniczne oprogramowania, projektant przewiduje tylko jedną możliwość poprawki. Ważne jest zatem, aby klient przekazał projektantowi wszystkie potrzebne informacje i określił swoje oczekiwania.