Zakupy

1. Polityka zakupowa

Szanowni Kontrahenci / Dostawcy,
Celem Polityki zakupowej ustanowionej w Grupie LIBET jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej jakości pozyskiwanych materiałów, towarów i usług. Praca w oparciu o spójną i dostosowaną do naszych warunków Politykę zakupową pozwala nam efektywnie wzmacniać współpracę z dotychczasowymi Partnerami Handlowymi, jak również zapewnia nieustanne pozyskiwanie nowych Dostawców towarów i usług.

Podstawowe zasady polityki zakupów LIBET
Wypracowana strategia oraz obowiązujące procedury zgodne z potrzebami Spółki określają sposób działania w zakresie dokonywania zakupów, nadzór nad Listą Kwalifikowanych Dostawców, weryfikację oraz kontrolę wszystkich zakupywanych surowców, części zamiennych, materiałów i usług. W ramach obowiązującej polityki zakupowej kierujemy się zasadą wyboru Dostawców na drodze przetargów i zapytań ofertowych.

2. Zostań Dostawcą

W kontaktach z naszymi Dostawcami opieramy się w szczególności na zasadach, które zapewnią optymalizację kosztów i zagwarantują efektywność oraz poufność przepływu informacji, co w efekcie połączone z wiedzą i doświadczeniem naszych Kontrahentów będzie miało pozytywny wpływ na nasze produkty. Kluczowe kryteria kwalifikacji do współpracy to:

 • Najlepsza wymagana jakość w stosunku do ceny
 • Maksymalna niezawodność i terminowość dostaw
 • Wysoka gotowość do kooperacji i gwarantowania serwisu
 • Utrwalanie długotrwałych kontaktów handlowych
 • Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych

Wszystkich zainteresowanych Dostawców, którzy mogą złożyć konkurencyjną ofertę odpowiadającą wymaganiom Grupy Libet, serdecznie zapraszamy do współpracy.
Aktualnie poszukujemy Oferentów w szczególności dla niżej wymienionych grup produktowych:

 • Surowce do produkcji: piaski, żwiry, dodatki do betonu
 • Opakowania: folia typu stretch, worki big bag, taśma z logo, palety, drewno
 • Materiały eksploatacyjne: części do maszyn, części elektryczne, części do wózków widłowych i ładowarek, olej napędowy, oleje i smary, formy
 • Usługi transportowe: wywrotki, plandeki, naczepy otwarte z burtą
 • Usługi marketingowo – reklamowe
 • Pozostałe: energia elektryczna, usługi ochrony, artykuły BHP, materiały biurowe,
  Wszystkie oferty wysyłane do naszej firmy trafiają do wewnętrznej bazy danych potencjalnych Dostawców materiałów / towarów / usług. Odpowiedzi na oferty udzielamy w miarę pojawiających się potrzeb podjęcia współpracy.

3. OWZ

Ogólne warunki zakupu

Libet – Ogólne warunki zakupu

4. Skontaktuj się z nami

Pracownicy Działu Zakupów udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji o możliwości składania ofert i zasadach uczestnictwa w prowadzonych akcjach ofertowych.
Prosimy o kontakt ze wskazaną osobą – zgodnie z zakresem obowiązków podanym poniżej – bądź wysłanie zapytanie na ogólny adres zakupy@libet.pl.

Dział ZakupówZakres branżowy 
Barbara Werelich
Menedżer ds. Zakupów
e-mail: barbara.werelich@libet.pl
tel. 71 33 51 178

 • Inwestycje.

 • Surowce - piasek, żwir, cement, grys, popioły.

 • Dodatki do betonu - plastyfikatory, barwniki.

 • Formy produkcyjne.

 • Palety transportowe.

 • Energia elektryczna.

 • Usługi transportowe - wywrotki, plandeki.

 • Zakup floty samochodowej.

 • Wsparcie działań leasingowych.


Anna Reczkowska
Zastępca Menedżera ds. Zakupów
e-mail: anna.reczkowska@libet.pl
tel. 71 33 51 162

 • Opakowania - folia, big-bag, taśma, etykiety, przekładki, regranulat.

 • Usługi i materiały marketingowo – reklamowe.

 • Tłumaczenia.

 • Usługi ochrony mienia oraz utrzymania czystości.

 • Sprzęt ochrony osobistej, materiały BHP.

 • Artykuły spożywcze i materiały biurowe, wyposażenie biur.

 • Usługi hotelarskie.

 • Usługi kurierskie i pocztowe.

 • Gospodarka odpadami.

Witold Broczkowski
Specjalista ds. Zakupów
e-mail: witold.broczkowski@libet.pl
tel. 71 33 51 114

 • Części do maszyn: krajowe i zagraniczne.

 • Okładziny mieszarek. Taśmy transportowe.

 • Elementy elektryki, automatyki, hydrauliki i pneumatyki.

 • Serwis i części do wózków widłowych i ładowarek.

 • Oleje i smary. Paliwa. Gazy.

 • Stal.

 • Łożyska. Filtry. Łańcuchy. Silniki. Przekładnie.

 • Narzędzia.

5. Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji Działu Zakupów z Dostawcami.

Docelowo cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Ofertowanie może być przeprowadzone zarówno po indywidualnej rejestracji jak i bez wcześniejszej rejestracji w bazie Platformy.

Zapraszamy na Platformę Zakupową Libet: Platforma Dedykowana Libet.

Libet - Producent Kostki Brukowej