Indywidualne projekty aranżacji kostki brukowej


Gdzie złożyć zamówienie?

Usługę opracowania indywidualnego planu zagospodarowania przestrzeni zamówić można w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży na terenie całej Polski. Aktualną listę APS-ów znajdą Państwo tutaj.

Koszty

Warunkiem realizacji usługi projektowej jest wpłacenie kaucji właściwej dla wybranego pakietu.

Kaucja zwracana jest po zakupieniu materiałów zgodnych ze specyfikacją projektową. Aby otrzymać zwrot kaucji należy dokonać zakupu w terminie do 2 miesięcy od daty przekazania projektu do APS-u (w okresie od listopada do lutego termin ten jest dłuższy – wynosi 6 miesięcy). O terminie dostarczenia projektu aranżacji kostki brukowej informuje Państwa projektant.

Jeśli nie dokonają Państwo zakupu w tym czasie, kaucja traktowana jest jako wynagrodzenie za niezrealizowany projekt, a jego fakturowanie nastąpi po 90 dniach od daty przekazania projektu APS-owi.

Dodatkowo, przy zamówieniu obmiaru obszaru zagospodarowanie pobierana jest opłata za wizytę projektanta na posesji w wysokości 300 zł (opłata bezzwrotna). Usługa może być wykonana bez obecności projektanta na posesji. W tym przypadku należy dostarczyć projektantowi materiały potrzebne do wykonania koncepcji (rzuty parteru budynku, mapa do celów projektowych, zdjęcia posesji w kilku ujęciach).

Uwagi

  • Aby otrzymać zwrot kaucji, należy dokonać zakupu w tym samym punkcie sprzedaży, w którym zamówili Państwo projekt.
  • Zwrot kaucji nie dotyczy opcji „3D GRAF”.

Projekt aranżacji kostki brukowej

Libet – Indywidualne aranżacje i projekty kostki brukowej

Libet - Producent Kostki Brukowej