Premium

Usługa PREMIUM obejmuje wizytę projektanta na terenie przyszłej budowy w wyznaczonym terminie. Zagospodarowanie przestrzenne tak dużego obszaru wymaga doświadczenia oraz fachowej wiedzy. Indywidualne spotkanie projektanta i inwestora umożliwia omówienie wszystkich szczegółów projektu oraz wykonanie stosownych pomiarów.

Parametry usługi

Metraż: od 500 m²
Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu na podstawie indywidualnego spotkania z Klientem na terenie budowy

Przebieg prac:

  • Spotkanie z projektantem na terenie posesji Klienta, dokonanie pomiarów na placu budowy, omówienie inwestycji.
    Specjalista Libet pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem.
  • Przedstawienie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni.
  • Po uzgodnieniu projektu z Klientem i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projektant przekazuje koncepcję do APS, u którego została zamówiona usługa.

Czas oczekiwania na projekt:

2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia.

Wykorzystane materiały:

linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio.

Dodatkowe wymagania:

aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia, wybierając w rubryce opcję PREMIUM oraz wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł netto (Koszt zdalnej realizacji usługi – bez konsultacji na miejscu. Opłata za wizytę projektanta na posesji to 300 zł).

Libet - Producent Kostki Brukowej