Władze spółki

wladze_fotawladze_fota

 

Zarząd

 

Thomas Lehmann

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Ireneusz Gronostaj

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy


 

Rada
Nadzorcza

Jerzy Gabrielczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:,

 • od roku 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Stomil Sanok S.A.
 • od roku 1992 – prezes Polish Investment Partners S.A. w latach 1990 – 1991 – doradca Ministra Przemysłu RP (restrukturyzacja polskiego przemysłu)
 • w latach 1987 – 1993 – non-executive director reprezentujący inwestorów typu PE w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej
 • 1986 – współzałożyciel i dyrektor finansowy w CCE plc od roku 1986 – wspólnik i prezes firmy IMC
 • 1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friendlander plc (Londyn, Wielka Brytania)
 • w latach 1973 – 1984 – senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Artur Andersen (Nottingham, Wielka Brytania)

Wykształcenie:

 • Bachelor od Science – B.Sc. (Eng) w dziedzinie elektrotechniki stosowanej i ACGI z Imperial College of Science & Engineering, Londyn, Wielka Brytania (1973 r.)
 • Associateship od Institute od Chartered Accountants in England & Wales (A.C.A.) – 1976 r.
 • Fellow of Institute of Chartered Accountants in England & Wales (F.C.A.) – 1980 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jerzy Józef Gabrielczyk nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Piotr Nowjalis

Członek Rady Nadzorczej

 

Seweryn Kubicki

Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

 

Sławomir Najnigier

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 06.2007 – działalność gospodarczą w obszarze doradztwa strategicznego
 • od roku 2007 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
 • w latach 2002 – 2007 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 2000 – 2002 – pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji Infrastrukturalnych w Regionie
 • w latach 1997 – 2000 – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • w latach 1994 – 1997 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 1992 – 1993 – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • w latach 1990 – 1992 – Członek Zarządu Miasta Wrocławia
 • w latach 1989-1990 – Prezes Inelcons sp. z o.o.
 • w latach 1987–1989 – Vice-Prezes Inelcons sp. z o.o.

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana (1983 r.)
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, absolutorium (1989 r.)
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2003 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Sławomir Bogdan Najnigier nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Tomasz Krysztofiak

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej AC S.A.
 • od roku 2002 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emperia S.A.
 • od roku 2000 – działalność koncentrująca się na doradztwie gospodarczym
 • w latach 1995–2000 – zarządzający funduszem akcji i zrównoważonym w TFI Korona
 • w latach 1993–1995 – dealer papierów wartościowych w Domu Inwestycyjnym „GiA”
 • w latach 1991–1993 – kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych w Banku Przemysłowym w Łodzi

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej
 • Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Magister, MBA

Zgodnie z oświadczeniem, pan Tomasz Marek Krysztofiak nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Maciej Matusiak

Członek Rady Nadzorczej


 

Komitet
Audytu Rady
Nadzorczej

Piotr Nowjalis

Członek Komitetu Audytu

 

Sławomir Najnigier

Członek Komitetu Audytu

 

Libet - Producent Kostki Brukowej