Władze spółki

wladze_fotawladze_fota

 

Zarząd

 

Thomas Lehmann

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Ireneusz Gronostaj

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy


 

Rada
Nadzorcza

Zbigniew Rogóż

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Lentex S.A.
 • od roku 2012 – Członek Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. i przewodniczący jej Komitetu Audytu
 • od roku 2011 – partner w Saski Partners sp. z o.o. sp. k.
 • w latach 2009 – 2011 – Dyrektor d/s finansowania projektów w Saski Partners sp. z o.o. sp. k.
 • w okresie 07.2009 – 06.2012 – Vice-prezes Zarządu w DSW AFM sp. z o.o
 • w latach 2008 – 2012 – Przewodniczący Rady Nadzorczej FOR-NET SA
 • w okresie 07.2007 – 09.2008 – Vice-prezes Zarządu ds. finansowych w Amica Wronki S.A.
 • w latach 2007 – 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA)
 • w okresie 05.2004 – 06.2007 – Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Millennium S.A.
 • w okresie 02.2003 – 03.2004 – Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup)
 • w okresie 10.2001 – 01.2003 – Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup)
 • w latach 1997 – 2003 – Członek Rady Nadzorczej Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” PP
 • w latach 1997 – 1998 – Członek Rady Nadzorczej Ferrostaal Polska sp. z o.o.
 • w okresie 01.1997 – 09.2001 – Dyrektor Regionu Katowice, Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
 • w latach 1991 – 1992 – Członek Rady Nadzorczej ACT Automation Construction Trade sp. z o.o.
 • w okresie 11.1990 – 12.1996 – Członek Zarządu w Ferrostaal Polska sp. z o.o. (grupa MAN AG)
 • w okresie 09.1989 – 10.1990 – Kierownik Oddziału Katowice, Szef projektu Fortrade Leasing w Fortrade Financing SpA
 • w okresie 05.1982 – 08.1989 – p.o. Dyrektor Finansowy, Kierownik Działu Walutowego, Handlowiec, Starszy handlowiec w CHZ Centrozap sp. z o.o
 • w okresie 02.1980 – 04.1982 – Ekonomista w Instytucie Metali Nieżelaznych Gliwice

Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka (1980 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Zbigniew Rogóż nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Piotr Nowjalis

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Jerzy Gabrielczyk

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:,

 • od roku 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Stomil Sanok S.A.
 • od roku 1992 – prezes Polish Investment Partners S.A. w latach 1990 – 1991 – doradca Ministra Przemysłu RP (restrukturyzacja polskiego przemysłu)
 • w latach 1987 – 1993 – non-executive director reprezentujący inwestorów typu PE w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej
 • 1986 – współzałożyciel i dyrektor finansowy w CCE plc od roku 1986 – wspólnik i prezes firmy IMC
 • 1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friendlander plc (Londyn, Wielka Brytania)
 • w latach 1973 – 1984 – senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Artur Andersen (Nottingham, Wielka Brytania)

Wykształcenie:

 • Bachelor od Science – B.Sc. (Eng) w dziedzinie elektrotechniki stosowanej i ACGI z Imperial College of Science & Engineering, Londyn, Wielka Brytania (1973 r.)
 • Associateship od Institute od Chartered Accountants in England & Wales (A.C.A.) – 1976 r.
 • Fellow of Institute of Chartered Accountants in England & Wales (F.C.A.) – 1980 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jerzy Józef Gabrielczyk nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Sławomir Najnigier

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 06.2007 – działalność gospodarczą w obszarze doradztwa strategicznego
 • od roku 2007 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
 • w latach 2002 – 2007 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 2000 – 2002 – pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji Infrastrukturalnych w Regionie
 • w latach 1997 – 2000 – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • w latach 1994 – 1997 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 1992 – 1993 – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • w latach 1990 – 1992 – Członek Zarządu Miasta Wrocławia
 • w latach 1989-1990 – Prezes Inelcons sp. z o.o.
 • w latach 1987–1989 – Vice-Prezes Inelcons sp. z o.o.

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana (1983 r.)
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, absolutorium (1989 r.)
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2003 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Sławomir Bogdan Najnigier nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Tomasz Krysztofiak

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej AC S.A.
 • od roku 2002 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emperia S.A.
 • od roku 2000 – działalność koncentrująca się na doradztwie gospodarczym
 • w latach 1995–2000 – zarządzający funduszem akcji i zrównoważonym w TFI Korona
 • w latach 1993–1995 – dealer papierów wartościowych w Domu Inwestycyjnym „GiA”
 • w latach 1991–1993 – kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych w Banku Przemysłowym w Łodzi

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej
 • Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Magister, MBA

Zgodnie z oświadczeniem, pan Tomasz Marek Krysztofiak nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Piotr Woźniak

Członek Rady Nadzorczej

 

 

Komitet
Audytu Rady
Nadzorczej

Piotr Woźniak

Przewodniczący Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej

 

Piotr Nowjalis

członek Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej

 

Jerzy Gabrielczyk

członek Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej

 

Tomasz Krysztofiak

członek Komitetu
Audytu Rady Nadzorczej

 

Libet - Producent Kostki Brukowej