Władze spółki

wladze_fotawladze_fota

Zarząd

Thomas Lehmann

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Ireneusz Gronostaj

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy


Rada
Nadzorcza

Jerzy Józef Gabrielczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Stomil Sanok S.A.
 • od roku 1992 – prezes Polish Investment Partners S.A.
  w latach 1990 – 1991 – doradca Ministra Przemysłu RP (restrukturyzacja polskiego przemysłu)
 • w latach 1987 – 1993 – non-executive director reprezentujący inwestorów typu PE w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej
 • 1986 – współzałożyciel i dyrektor finansowy w CCE plc
  od roku 1986 – wspólnik i prezes firmy IMC
 • 1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friendlander plc (Londyn, Wielka Brytania)
 • w latach 1973 – 1984 – senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Artur Andersen (Nottingham, Wielka Brytania)

Wykształcenie:

 • Bachelor od Science – B.Sc. (Eng) w dziedzinie elektrotechniki stosowanej i ACGI z Imperial College of Science & Engineering, Londyn, Wielka Brytania (1973 r.)
 • Associateship od Institute od Chartered Accountants in England & Wales (A.C.A.) – 1976 r.
 • Fellow of Institute of Chartered Accountants in England & Wales (F.C.A.) – 1980 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jerzy Józef Gabrielczyk nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Sławomir Bogdan Najnigier

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 06.2007 – działalność gospodarczą w obszarze doradztwa strategicznego
 • od roku 2007 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
 • w latach 2002 – 2007 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 2000 – 2002 – pełnomocnik Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji Infrastrukturalnych w Regionie
 • w latach 1997 – 2000 – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • w latach 1994 – 1997 – Wiceprezydent Miasta Wrocławia
 • w latach 1992 – 1993 – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • w latach 1990 – 1992 – Członek Zarządu Miasta Wrocławia
 • w latach 1989-1990 – Prezes Inelcons sp. z o.o.
 • w latach 1987–1989 – Vice-Prezes Inelcons sp. z o.o.

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek: fizyka stosowana (1983 r.)
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, absolutorium (1989 r.)
 • Podyplomowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2003 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Sławomir Bogdan Najnigier nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Tomasz Marek Krysztofiak

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej AC S.A.
 • od roku 2002 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emperia S.A.
 • od roku 2000 – działalność koncentrująca się na doradztwie gospodarczym
 • w latach 1995–2000 – zarządzający funduszem akcji i zrównoważonym w TFI Korona
 • w latach 1993–1995 – dealer papierów wartościowych w Domu Inwestycyjnym „GiA”
 • w latach 1991–1993 – kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych w Banku Przemysłowym w Łodzi

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej
 • Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Magister, MBA

Zgodnie z oświadczeniem, pan Tomasz Marek Krysztofiak nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Heinz Geenen

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od 05.2005 – Członek Rady Nadzorczej KANN GmbH&Co KG
 • od 01.2003 – Członek Rady Nadzorczej BUSE KSW GmbH&Co KG
 • w okresie 06.2000 – 08.2008 – Członek Rady Nadzorczej Rheinische Bimsgrubengemeinschaft GmbH
 • w okresie 04.1971 – 04.2005 – Dyrektor Generalny w KANN GmbH Baustoffwerke

Wykształcenie:

 • Uniwersytety w Monachium i Münster, kierunek: prawo i ekonomia (Diplom Kaufmann) – 1966 r.
 • University of Giessen, tytuł dr. rer. pol. (doktor nauk politycznych) – 1969 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Heinz Geenen nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Piotr Łyskawa

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
 • od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.
 • od roku 2009 – partner i wspólnik AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k.
 • w latach 2003 – 2009 – dyrektor odpowiedzialny za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów w Deloitte Audyt
 • w latach 1995 – 2003 – Manager w dziale Audytu w Ernst & Young

Wykształcenie:

 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia podyplomowe

Zgodnie z oświadczeniem, pan Piotr Łyskawa nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Zbigniew Rogóż

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

 • od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Lentex S.A.
 • od roku 2012 – Członek Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. i przewodniczący jej Komitetu Audytu
 • od roku 2011 – partner w Saski Partners sp. z o.o. sp. k.
 • w latach 2009 – 2011 – Dyrektor d/s finansowania projektów w Saski Partners sp. z o.o. sp. k.
 • w okresie 07.2009 – 06.2012 – Vice-prezes Zarządu w DSW AFM sp. z o.o
 • w latach 2008 – 2012 – Przewodniczący Rady Nadzorczej FOR-NET SA
 • w okresie 07.2007 – 09.2008 – Vice-prezes Zarządu ds. finansowych w Amica Wronki S.A.
 • w latach 2007 – 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA)
 • w okresie 05.2004 – 06.2007 – Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Banku Millennium S.A.
 • w okresie 02.2003 – 03.2004 – Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup)
 • w okresie 10.2001 – 01.2003 – Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. (Citigroup)
 • w latach 1997 – 2003 – Członek Rady Nadzorczej Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń” PP
 • w latach 1997 – 1998 – Członek Rady Nadzorczej Ferrostaal Polska sp. z o.o.
 • w okresie 01.1997 – 09.2001 – Dyrektor Regionu Katowice, Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
 • w latach 1991 – 1992 – Członek Rady Nadzorczej ACT Automation Construction Trade sp. z o.o.
 • w okresie 11.1990 – 12.1996 – Członek Zarządu w Ferrostaal Polska sp. z o.o. (grupa MAN AG)
 • w okresie 09.1989 – 10.1990 – Kierownik Oddziału Katowice, Szef projektu Fortrade Leasing w Fortrade Financing SpA
 • w okresie 05.1982 – 08.1989 – p.o. Dyrektor Finansowy, Kierownik Działu Walutowego, Handlowiec, Starszy handlowiec w CHZ Centrozap sp. z o.o
 • w okresie 02.1980 – 04.1982 – Ekonomista w Instytucie Metali Nieżelaznych Gliwice

Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka (1980 r.)

Zgodnie z oświadczeniem, pan Zbigniew Rogóż nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Libet - Producent Kostki Brukowej