rok 2017


rok 2016


rok 2015

półroczne

kwartalne


rok 2014

roczne

RS 2014 | 2015-03-19 |
Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

R 2014 | 2015-03-19 |
Raport roczny za rok 2014

półroczne

kwartalne


rok 2013

roczne

RS 2013 | 2014-03-20 |
Skonsolidowany raport roczny za rok 2013

R 2013 | 2014-03-20 |
Raport roczny za rok 2013

półroczne

kwartalne


rok 2012

roczne

RS 2012 | 2012-03-21 |
Skonsolidowany raport roczny za rok 2012

R 2012 | 2012-03-21 |
Raport roczny za rok 2012

kwartalne


rok 2011


Libet - Producent Kostki Brukowej