fbpx

Elementy małej architektury

Libet Stampo to wyjątkowa kolekcja w naszej ofercie. Seria oryginalnych elementów małej architektury wykonanych z betonu architektonicznego daje możliwość szerokiego zastosowania, zarówno przy projektowaniu przestrzeni publicznych, jak i aranżacji wokół prywatnych posesji.

Wyroby Libet Stampo powstają dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników, którzy metodą ręczną, z należytą starannością prowadzonych prac, niczym artyści tworzą unikatowe dzieła. Produkty te są odzwierciedleniem modernistycznego piękna betonu architektonicznego i niepowtarzalnej struktury zastosowanego materiału.

Elementy Stampo swój niebywały urok zawdzięczają właśnie naturalnemu surowcowi, dzięki któremu produkty wyróżniają się niejednorodną kolorystyką, nierównomiernym rozłożeniem barw oraz charakterystycznymi porami, odzwierciedlającymi naturę betonu. Występujące pustki i wżery, zawsze rozłożone są w sposób nieregularny, niejednorodny, o różnej intensywności i w zróżnicowanych ilościach.

IMG_9655
Ponadto do produkcji wykorzystywana jest wysokiej jakości mieszanka betonu. Wszystkie te walory sprawiają, że produkty Stampo są oryginalne i niepowtarzalne, a naturalne cechy betonu powodują dodatkowo, że każdy egzemplarz jest wyjątkowy i unikalny i nie ma dwóch jednakowych produktów.

IMG_9912IMG_0025
Dodatkowym zabiegiem, jakiemu poddawany może być beton architektoniczny, jest piaskowanie. Polega ono na zmianie struktury powierzchni za pomocą poddania jej strumieniowi piasku pod wysokim ciśnieniem. Piasek matuje powierzchnię, czyni ją delikatnie szorstką i bardziej porowatą – pozwala delikatnie odsłonić strukturę kruszywa. W przypadku elementów z mocno widocznymi porami po wypiaskowaniu ich struktura dodatkowo nabiera intensywności i wyjątkowości. Piaskowane produkty ułożone na gruncie (przeznaczone do utwardzenia np. ciągów dla pieszych) wykazują lepszą antypoślizgowość w porównaniu do „surowego” betonu architektonicznego.

IMG_9037
Nowością w tegorocznej ofercie Libet Stampo jest Plaster miodu o standardowych wymiarach 90x78x45 cm. Inspiracją dla jego wyjątkowego, geometrycznego kształtu była struktura plastra miodu. Produkt dostępny jest w dwóch wersjach – pełnej, które świetnie sprawdzi się w roli oryginalnego siedziska oraz ażurowej, mogącej być designerska ozdobą lub nietypową donicą.

IMG_9965
Linię Libet Stampo uzupełnia także donica, dostępna w trzech rozmiarach (50x50x50 cm, 50x100x50 cm, 50x50x100 cm), sześcian, piłka golfowa oraz kula o średnicy 90, 60 lub 30 cm. Każdy z tych produktów doskonale sprawdzi się jako estetyczna ozdoba, ale i oryginalny oraz niezwykle funkcjonalny detal, dający szerokie możliwości zastosowania. Elementy z betonu architektonicznego mogą być stosowane w charakterze małej architektury ogrodowej i miejskiej, w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej, na zewnątrz, ale też wewnątrz. W ramach kolekcji Stampo możliwe jest – oprócz standardowych produktów – zamówienie elementów według indywidualnego projektu. Należy jednak pamiętać, że nie mogą być to elementy konstrukcyjne nawierzchni. Ponadto maksymalna długość elementu wynosi 180 cm, a waga – 600 kg. Każda tego typu produkcja wymaga ustalenia indywidualnego terminu oraz warunków realizacji, dlatego w celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Warto również pamiętać, iż elementy Stampo to produkty z surowców naturalnych, dlatego przebarwienia i czasowe zmiany kolorystyki, powstałe w wyniku zmiennych warunków wilgotności powietrza, są cechą charakterystyczną tego materiału. Beton architektoniczny z natury jest surowcem trwałym, jednak przy jego pielęgnacji nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych środków chemicznych wchodzących w reakcję z betonem lub impregnatem, którym już na etapie produkcji pokrywane są nasze produkty. Dzięki takiej impregnacji znacznie zmniejsza się nasiąkliwość elementów, co wpływa pozytywnie także na ograniczenie (lecz nie 100% wyeliminowanie) powstawania zabrudzeń.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA