fbpx

FAQ

Sprawdzonym rozwiązaniem będą tu odpowiednio wykonane korytka odwadniające z kratką. W przypadku pochylni, w których spadek skierowany jest w stronę garażu, warto zastosować je zarówno na środku podjazdu, jak i na samym dole.

W przypadku pochyłych podjazdów ważne jest, by kąt nachylenia nawierzchni nie spowodował „zawieszenia się” pojazdu w newralgicznych miejscach styku powierzchni. Za ekstremalny, maksymalny spadek przy garażu na posesji prywatnej przyjmuje się wartość 25%.

Wybierając kostkę brukową, zwracajmy uwagę na dopasowanie jej grubości do przeznaczenia tworzonej nawierzchni: ruch pieszy (4-6 cm), samochody osobowe (6-8 cm), ciężkie pojazdy (8-10 cm).

Pamiętajmy też, że o wytrzymałości każdej nawierzchni decyduje głównie podbudowa, dobrze wykonana i dobrana do lokalnych warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych czy sposobu odwodnienia wód opadowych. W celu wykonania/dobrania odpowiedniej podbudowy do warunków gruntowych, zalecamy konsultacje z certyfikowanymi wykonawcami lub bezpośrednio z konstruktorem drogowym.

Nawierzchnie tarasów, chodników, alejek, placów itp. nie mogą stwarzać zagrożenia dla użytkowników. Muszą więc być odpowiednio równe, a największy wpływ na to mają dwa czynniki: poprawnie zrealizowane prace wykonawcze oraz stan samych produktów.

Specyfika wyrobów z betonu sprawia, że możliwe są pewne niewielkie odchyłki w wymiarach poszczególnych elementów. Zakres tych różnic jest jednak ściśle określony przez konkretne normy europejskie. Dodatkowo, niektóre typy kostek czy płyt mają charakterystyczne ryflowania wierzchniej warstwy, celowo zaprojektowane tak, by osiągnąć efekt nawiązujący do nieregularnych kształtów kamienia naturalnego.

Przy montażu wielkogabarytowych płyt warto sięgać po specjalne chwytaki, przystosowane np. do dużego formatu popularnych Maxim czy elementów ceramicznych (Libet Ceramic). Narzędzia te dostępne są w kolekcji Libet Tools.

Szerokość fug zależy od rozmiaru i specyfiki stosowanych elementów nawierzchniowych. Dla kostek brukowych, płyt betonowych i ceramicznych wynosi ona na ogół 3-5 mm, w przypadku płyt wykonanych w technologii wet-cast oraz elementów małej architektury wzrasta do wartości 7-15 mm.

Kostki i płyty z fazą fugujemy tylko do dolnej krawędzi ukosu fazy.

Codzienna eksploatacja nawierzchni wiąże się niejednokrotnie z usuwaniem części piasku ze szczelin między elementami. W takim przypadku należy uzupełnić braki zgodnie z zasadami fugowania.

Warto też na bieżąco usuwać wszelkiego rodzaju niepożądane naleciałości – klinujące się kruszywa, chwasty itp.

Często zalecanym materiałem do wypełnienia spoin pomiędzy sąsiadującymi kostkami jest drobny piasek (najlepiej płukany). Jego granulacja nie powinna być większa niż 0-2 mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się między ściankami kostek, powodując nierównomierne wypełnienie spoin.

Materiał do fugowania wmiata się w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien on być suchy i pozbawiony domieszek gliny lub cząstek np. roślin, korzeni itp. Piasek zanieczyszczony gliną może powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni elementów (uwaga zwłaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed zawibrowaniem/zagęszczaniem kostki, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki. Zaleca się wielokrotne wypełnianie fug. Warto też zapoznać się z możliwościami żywicznej Fugi Libet (w miejscach, gdzie przewidujemy wyłącznie ruch pieszy).

Ażurowe elementy na ścieżkach, placach, tarasach czy podjazdach umożliwiają stworzenie powierzchni przepuszczającej wodę, a nawet biologicznie czynnej (czyli zapewniającej naturalną wegetację roślin).

Pozytywnie wpływają więc na środowisko naturalne oraz zagospodarowanie wody opadowej na działce. Do tego zachowują parametry użytkowe kostek brukowych i mają atrakcyjny design, który można wyeksponować, uzupełniając wolne przestrzenie trawą czy kruszywami ozdobnymi. Warto też pamiętać, że współczesne plany zagospodarowania przestrzeni określają wymagania co do procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w całej powierzchni posesji.

Elementy ażurowe to doskonały sposób na stworzenie atrakcyjnej wizualnie nawierzchni, która jednocześnie zapewnia swobodny odpływ wody do gruntu, a tym samym niezakłóconą wegetację roślin.

W zależności od designu i sposobu ułożenia wybranego produktu możemy uzyskać ok. 6-36% powierzchni czynnej. A wolne przestrzenie między betonowymi elementami można przy okazji estetycznie wypełnić trawą, piaskiem, żwirami, grysami czy otoczakami.

Do produktów bezwzględnie wymagających impregnacji należą płyty, palisady czy stopnie schodowe wykonane w technologii wet-cast.

W przypadku tej grupy wyrobów betonowych powinna ona zostać przeprowadzona jeszcze przed zabudowaniem elementów. Zaleca się dwukrotne zaimpregnowanie materiałów (czas pomiędzy tymi dwoma warstwami powinien być nie dłuższy niż 5 godzin), zgodnie ze wskazaniami producenta (np. dotyczącymi temperatury – zalecana to 5-25 stopni Celsjusza).

Z pomocą przychodzą tu kompleksowe systemy produktów. Składają się na nie elementy o różnym przeznaczeniu, ale pewnych istotnych cechach wspólnych (technologia produkcji, design, faktura kolorystyka).

Pasują do siebie stylistycznie i uzupełniają się funkcjonalnie. Do tego, na ogół projektuje się je tak, by zapewnić szybki i prosty montaż całości.

Wybór odpowiedniego obrzeża zależy w dużym stopniu od kolorystyki i designu użytego materiału nawierzchniowego oraz charakteru brzegowanej strefy.

Do dyspozycji mamy standardowe obrzeża, palisady o rożnych stylistykach (np. nawiązania do powierzchni kamiennych i drewnianych w postaci palisad Split, Trawertyn, Rustykalna, Madera) eleganckie Kraventa czy praktyczną sylwetkę Palladio.
Jeśli mamy problem ze znalezieniem idealnego rozwiązania możemy użyć klasycznych, prostych obrzeży w wybranym kolorze, ale umieścić je poniżej kostek czy płyt tak, by odpowiednio je zabezpieczały bez istotnego wypływu na aspekty wizualne.
Przy ciągach pieszych doskonałą alternatywą dla produktów z betonu są obrzeża Libet Bord. Zapewniają dyskretne, estetyczne wykończenie nawierzchni, a do tego ułatwiają poprowadzenie pod ziemią np. węża ogrodowego

W takich miejscach doskonałym rozwiązaniem jest wykorzystanie bloczków betonowych lub palisad do stworzenia atrakcyjnej wizualnie konstrukcji, która jednocześnie pełni funkcje muru oporowego.

Produkty te możemy z powodzeniem zaaranżować w formie kwietników, zwiększając jeszcze bardziej atrakcyjność posesji. W niektórych strefach będziemy też pewnie potrzebować schodów – możemy skorzystać z gotowych stopni betonowych, zabudowanych dodatkowo po bokach konstrukcjami z ww. bloczków czy palisad.

Zobacz także:

Skontaktuj się z nami

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
Dodawanie do schowka...
Produkt został dodany do schowka.
Ten produkt jest już w schowku.
Maksymalna liczba produktów w schowku to 6.