Wyniki Libet za 1h2012

LIBET PO I PÓŁROCZU 2012: KONCENTRACJA NA RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ CASH FLOW

Libet S.A., wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej oraz lider w segmencie kostki brukowej premium, zanotowała w pierwszym półroczu tego roku przychody na poziomie 84,6 mln zł, czyli niższe o 26% niż rok wcześniej. Wynik netto za I półrocze wyniósł -4,7 mln zł.

Spadek przychodów był przede wszystkim wynikiem celowego ograniczania przez Libet sprzedaży do klientów mających wysokie ryzyko niewypłacalności. W wyniku tej decyzji, oraz dzięki renegocjacji cen surowców, Spółka utrzymała dobry poziom marży na sprzedaży, pomimo wymagającej sytuacji w branży.

W pierwszym półroczu Spółka zrealizowała inwestycje na poziomie 10 mln zł. Jedną z nich było wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP IFS Applications, będącego najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Spółka rozpoczęła także inwestycję w nową linię do obróbki i uszlachetniania elementów nawierzchniowych w zakładzie w Libiążu, której zakończenie planowane jest na koniec 2012 roku.

Celem strategicznym Libet pozostaje dalsze umacnianie pozycji w segmencie premium, w którym obecnie Spółka jest niekwestionowanym liderem, z 32-proc. udziałem w rynku, oraz zwiększenie udziału produktów premium w sprzedaży ogółem do 50% do końca 2015 roku. W I półroczu udział produktów premium w sprzedaży ogółem wzrósł do 38%, z 32% w tym samym okresie rok wcześniej.

WYNIKI FINANSOWE LIBET S.A. – SZCZEGÓŁY

 1H20121H2011Zmiana
1H2011/1H2012
Przychody ze sprzedaży84 559114 421-26,0%
Przychody ze sprzedaży
produktów
81 579102 813-20,6%
EBITDA6 81415 876-57,0%
EBIT-1 7207 460-
Zysk netto-4 6793 611-

Spadek przychodów ze sprzedaży w 1H2012 związany był przede wszystkim z celowym ograniczaniem sprzedaży do klientów mających wysokie ryzyko niewypłacalności, oraz z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w pierwszym kwartale. Obniżenie poziomu sprzedaży przełożyło się na obniżenie rentowności na poziomie brutto oraz operacyjnym.

Dzięki koncentracji na jakości sprzedaży, jak również renegocjacji cen surowców, Spółka utrzymała dobry poziom marży na sprzedaży.

Jednocześnie Libet zwiększył udział przychodów ze sprzedaży produktów premium w przychodach ogółem do 38%, z 32% w tym samym okresie rok wcześniej.

INWESTYCJE

W pierwszym półroczu Spółka przeprowadziła inwestycje o łącznej wartości ok. 10 mln zł. Jedną z nich było zakończone w kwietniu tego roku wdrożenie kompleksowego systemu klasy ERP IFS Applications firmy IFS, będącego najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem na rynku. Miało ono na celu usprawnienie strategicznych procesów biznesowych w obszarach takich jak: produkcja, remonty, HR, zakupy, sprzedaż, dystrybucja, finanse i CRM. Wdrożenie pozwoli na integrację wszystkich obszarów działalności z każdego szczebla organizacyjnego i tym samym optymalizację wszystkich procesów biznesowych. Projekt wdrożenia systemu ERP trwał 7 miesięcy. Wdrożeniem zostały objęte wszystkie zakłady produkcyjne oraz centrala Spółki.

Obecnie Spółka prowadzi inwestycję w nową linię do obróbki i uszlachetniania elementów nawierzchniowych w zakładzie w Libiążu, której koszt wyniesie 3,2 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku.

STRATEGIA

Najważniejszym celem strategicznym Libet pozostaje umacnianie pozycji lidera w segmencie premium, oraz zwiększenie udziału produktów premium w sprzedaży ogółem do 50% do końca 2015 roku (obecnie stanowią one 38% sprzedaży Libet). W tym celu Spółka będzie systematycznie rozbudowywać ofertę produktów premium oraz inwestować w dalszy rozwój technologiczny zakładów.

Jednocześnie Spółka analizuje możliwości dalszego rozwoju produktowego i geograficznego, oraz prowadzi działania mające na celu dalsze zwiększanie efektywności.

W pierwszym półroczu, w szczególności w drugim kwartale, stanęliśmy przed wyzwaniami, związanymi z pogarszającą się sytuacją płatniczą w branży budowlanej. Podjęliśmy decyzję o ochronie jakości sprzedaży, poprzez celowe ograniczanie przychodów do klientów mogących mieć problemy z terminowym regulowaniem należności. Renegocjowaliśmy też ceny surowców oraz prowadziliśmy inne działania oszczędnościowe. W efekcie utrzymaliśmy satysfakcjonujący poziom marży na sprzedaży oraz dobrą jej jakość – powiedział Thomas Lehmann, Prezes Zarządu Libet SA.

Strategicznym kierunkiem naszego rozwoju niezmiennie pozostaje segment premium.
Chcemy umacniać naszą silną pozycję w tym segmencie i wyznaczać trendy jego dalszego
rozwoju –
dodał Thomas Lehmann.

Dodatkowych informacji udziela:

Magda Kołodziejczyk
M+G
Tel. (22) 416 01 02, 501 168 807
e-mail: magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

pobierz artykuł: