fbpx

Polityka Środowiska

CSR

Działania firmy oprócz zaangażowania w poszerzanie oferty produktowej i jej wysoką jakość obejmują również: odpowiedzialne podejście do wpływu na środowisko naturalne, etyczne postępowanie w relacjach biznesowych i zaangażowanie w życie społeczności lokalnych.

Wpływ na środowisko naturalne

Kontrola zużycia energii do produkcji betonu obejmuje każdy istotny element procesu. Dla lepszej efektywności na bieżąco analizujemy poziom poboru energii i paliw przez pracujące maszyny i urządzenia. Starsze i energochłonne silniki elektryczne wymieniamy na nowe – bardziej wydajne i oszczędne. Dużo uwagi poświęcamy nawet logistyce składowania i optymalnego wytyczania dróg transportowych dla wózków widłowych, aby zużywały jak najmniej paliwa.

Coraz mniej odpadów trafia na składowiska. W każdym zakładzie prowadzimy gospodarkę odpadami, która obejmuje między innymi ich segregację i odzysk opakowań. Zakłady mają również zagwarantowanych odbiorców odpadów poddających się recyklingowi. Znaczący wpływ na ograniczenie zużycia folii do zabezpieczania palet z kostką (nawet do 70%!), ma opatentowana przez nas ekonomiczna i ekologiczna metoda. Arkusze foliowe przedzielające warstwy kostek na palecie zastąpiły ziarna granulatu pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych

W ostatnich czterech latach znacząco zredukowaliśmy zużycie wody pitnej do produkcji betonu, wykorzystując do tego celu wodę gruntową, ze specjalnie wykopanych w tym celu studni. Jednocześnie wybudowaliśmy i udoskonaliliśmy system recyklingu wody dla zakładów produkujących kostkę płukaną. Warto zauważyć, że opracowany system sedymentacji jest rozwiązaniem oryginalnym i unikatowym.

Etyka biznesu

Jako przedsiębiorstwo Libet zawsze i w każdej sytuacji stara się postępować fair – zarówno w stosunku do klientów, pracowników, jak i współpracujących z firmą organizacji. Przekłada się to na codzienną rzetelność, uczciwość, wiarygodność, przestrzeganie praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji. O skuteczności tych starań najwięcej mówią tytuły, jakimi zostaliśmy wyróżnieni choćby tylko w ostatnim czasie – SOLIDNA FIRMA, PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, SOLIDNY PRACODAWCA, JAKOŚĆ ROKU 2010.

Blisko lokalnych społeczności

W każdym z regionów działalności współpracujemy z lokalnymi władzami, samorządami czy urzędami gmin. Dbałość o dobre relacje obejmuje przede wszystkim uczestnictwo w lokalnych inicjatywach społecznych i wsparcie w kwestiach społecznie wrażliwych. Przekazujemy darowizny w formie swoich produktów pomagając instytucjom non profit, wspomagamy szkoły, domy dziecka, fundacje i inne ośrodki pomocy, co roku poszerzając grono obdarowanych instytucji pożytku publicznego.

Libet - Producent Kostki Brukowej