fbpx

Zakupy

1. Polityka zakupowa

Szanowni Kontrahenci / Dostawcy,
Celem Polityki zakupowej ustanowionej w Grupie LIBET jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej jakości pozyskiwanych materiałów, towarów i usług. Praca w oparciu o spójną i dostosowaną do naszych warunków Politykę zakupową pozwala nam efektywnie wzmacniać współpracę z dotychczasowymi Partnerami Handlowymi, jak również zapewnia nieustanne pozyskiwanie nowych Dostawców towarów i usług.

Podstawowe zasady polityki zakupów LIBET
Wypracowana strategia oraz obowiązujące procedury zgodne z potrzebami Spółki określają sposób działania w zakresie dokonywania zakupów, nadzór nad Listą Kwalifikowanych Dostawców, weryfikację oraz kontrolę wszystkich zakupywanych surowców, części zamiennych, materiałów i usług. W ramach obowiązującej polityki zakupowej kierujemy się zasadą wyboru Dostawców na drodze przetargów i zapytań ofertowych.

2. Zostań Dostawcą

W kontaktach z naszymi Dostawcami opieramy się w szczególności na zasadach, które zapewnią optymalizację kosztów i zagwarantują efektywność oraz poufność przepływu informacji, co w efekcie połączone z wiedzą i doświadczeniem naszych Kontrahentów będzie miało pozytywny wpływ na nasze produkty. Kluczowe kryteria kwalifikacji do współpracy to:

 • Najlepsza wymagana jakość w stosunku do ceny
 • Maksymalna niezawodność i terminowość dostaw
 • Wysoka gotowość do kooperacji i gwarantowania serwisu
 • Utrwalanie długotrwałych kontaktów handlowych
 • Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych

Wszystkich zainteresowanych Dostawców, którzy mogą złożyć konkurencyjną ofertę odpowiadającą wymaganiom Grupy Libet, serdecznie zapraszamy do współpracy.
Aktualnie poszukujemy Oferentów w szczególności dla niżej wymienionych grup produktowych:

 • Surowce do produkcji: piaski, żwiry, dodatki do betonu
 • Opakowania: folia typu stretch, worki big bag, taśma z logo, palety, drewno
 • Materiały eksploatacyjne: części do maszyn, części elektryczne, części do wózków widłowych i ładowarek, olej napędowy, oleje i smary, formy
 • Usługi transportowe: wywrotki, plandeki, naczepy otwarte z burtą
 • Usługi marketingowo – reklamowe
 • Pozostałe: energia elektryczna, usługi ochrony, artykuły BHP, materiały biurowe,
  Wszystkie oferty wysyłane do naszej firmy trafiają do wewnętrznej bazy danych potencjalnych Dostawców materiałów / towarów / usług. Odpowiedzi na oferty udzielamy w miarę pojawiających się potrzeb podjęcia współpracy.

3. OWZ

Ogólne warunki zakupu

Libet – Ogólne warunki zakupu

4. Skontaktuj się z nami

Pracownicy Działu Zakupów udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji o możliwości składania ofert i zasadach uczestnictwa w prowadzonych akcjach ofertowych.
Prosimy o kontakt ze wskazaną osobą – zgodnie z zakresem obowiązków podanym poniżej – bądź wysłanie zapytanie na ogólny adres zakupy@libet.pl.

Dział Zakupów
e-mail: zakupy@libet.pl
Zakres branżowy 
Natalia Zawadzka
p.o. Kierownika Działu Zakupów
e-mail: natalia.zawadzka@libet.pl
tel. 71 33 51 176

 • Surowce – Piaski.

 • Surowce – Żwiry, grysy.

 • Surowce – Cementy.

 • Inwestycje.

 • Palety produkcyjne.

 • Formy produkcyjne.

 • Energia elektryczna.

 • Gaz ziemny.

 • Zakup i serwis floty samochodowej. Wsparcie działań leasingowych.

 • Badania i ekspertyzy.

 • Usługi informatyczne.

 • Materiały informatyczne.

 • Usługi telekomunikacyjne.

 • Tłumaczenia.

 • Usługi transportowe - wanny.

 • Transport.

Daria Antoniewicz
Specjalista ds. Zakupów
e-mail: daria.antoniewicz@libet.pl
tel. 71 33 51 162

 • Surowce – Popioły.

 • Opakowania - folia, big-bag, taśma, etykiety, przekładki, regranulat.

 • Paliwa płynne – benzyna, olej napędowy, olej opałowy.

 • Gazy techniczne, paliwa gazowe.

 • Oleje.

 • Elementy automatyki, hydrauliki i pneumatyki.

 • Podzespoły i materiały elektryczne.

 • Łożyska. Sprężyny. Łańcuchy. Mocowania. Przekładnie.

 • Silniki elektryczne. Pomiary elektryczne.

 • Narzędzia.

 • Sprzęt ochrony osobistej, materiały i usługi związane z BHP.

 • Usługi i materiały marketingowo – reklamowe.

Martyna Dziewińska
Specjalista ds. Zakupów
e-mail:
martyna.dziewinska@libet.pl

tel. 71 33 51 114

 • Surowce - Kruszywa szlachetne.

 • Surowce - Dodatki do betonu - plastyfikatory, barwniki.

 • Usługi ochrony i utrzymania czystości.

 • Usługi dozoru technicznego.

 • Opony.

 • Serwis i części do wózków widłowych i ładowarek. Usługa sprzętem obcym.

 • Filtry.

 • Rolki i taśmy.

 • Stal.

 • Części do maszyn: krajowe i zagraniczne. Usługi związane z naprawą urządzeń.

 • Towary handlowe.

 • Artykuły spożywcze i materiały biurowe, wyposażenie biur.

 • Artykuły spożywcze, napoje. Leki i środki opatrunkowe.

 • Usługi kadrowe, rekrutacyjne.

 • Usługi kurierskie i pocztowe.

 • Noclegi. Podróże. Usługi hotelarskie.

 • Usługi komunalne. Woda i ścieki.

 • Sprzedaż środków trwałych.

5. Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji Działu Zakupów z Dostawcami.

Docelowo cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Ofertowanie może być przeprowadzone zarówno po indywidualnej rejestracji jak i bez wcześniejszej rejestracji w bazie Platformy.

Zapraszamy na Platformę Zakupową Libet: Platforma Dedykowana Libet.

Libet - Producent Kostki Brukowej