fbpx

Zakupy

1. Polityka zakupowa

Szanowni Kontrahenci / Dostawcy,
Celem Polityki zakupowej ustanowionej w Grupie LIBET jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej jakości pozyskiwanych materiałów, towarów i usług. Praca w oparciu o spójną i dostosowaną do naszych warunków Politykę zakupową pozwala nam efektywnie wzmacniać współpracę z dotychczasowymi Partnerami Handlowymi, jak również zapewnia nieustanne pozyskiwanie nowych Dostawców towarów i usług.

Podstawowe zasady polityki zakupów LIBET
Wypracowana strategia oraz obowiązujące procedury zgodne z potrzebami Spółki określają sposób działania w zakresie dokonywania zakupów, nadzór nad Listą Kwalifikowanych Dostawców, weryfikację oraz kontrolę wszystkich zakupywanych surowców, części zamiennych, materiałów i usług. W ramach obowiązującej polityki zakupowej kierujemy się zasadą wyboru Dostawców na drodze przetargów i zapytań ofertowych.

2. Zostań Dostawcą

W kontaktach z naszymi Dostawcami opieramy się w szczególności na zasadach, które zapewnią optymalizację kosztów i zagwarantują efektywność oraz poufność przepływu informacji, co w efekcie połączone z wiedzą i doświadczeniem naszych Kontrahentów będzie miało pozytywny wpływ na nasze produkty. Kluczowe kryteria kwalifikacji do współpracy to:

 • Najlepsza wymagana jakość w stosunku do ceny
 • Maksymalna niezawodność i terminowość dostaw
 • Wysoka gotowość do kooperacji i gwarantowania serwisu
 • Utrwalanie długotrwałych kontaktów handlowych
 • Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych

Wszystkich zainteresowanych Dostawców, którzy mogą złożyć konkurencyjną ofertę odpowiadającą wymaganiom Grupy Libet, serdecznie zapraszamy do współpracy.
Aktualnie poszukujemy Oferentów w szczególności dla niżej wymienionych grup produktowych:

 • Surowce do produkcji: piaski, żwiry, dodatki do betonu
 • Opakowania: folia typu stretch, worki big bag, taśma z logo, palety, drewno
 • Materiały eksploatacyjne: części do maszyn, części elektryczne, części do wózków widłowych i ładowarek, olej napędowy, oleje i smary, formy
 • Usługi transportowe: wywrotki, plandeki, naczepy otwarte z burtą
 • Usługi marketingowo – reklamowe
 • Pozostałe: energia elektryczna, usługi ochrony, artykuły BHP, materiały biurowe,
  Wszystkie oferty wysyłane do naszej firmy trafiają do wewnętrznej bazy danych potencjalnych Dostawców materiałów / towarów / usług. Odpowiedzi na oferty udzielamy w miarę pojawiających się potrzeb podjęcia współpracy.

3. OWZ

Ogólne warunki zakupu

Libet – Ogólne warunki zakupu

4. Skontaktuj się z nami

Pracownicy Działu Zakupów udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji o możliwości składania ofert i zasadach uczestnictwa w prowadzonych akcjach ofertowych.
Prosimy o kontakt ze wskazaną osobą – zgodnie z zakresem obowiązków podanym poniżej – bądź wysłanie zapytanie na ogólny adres zakupy@libet.pl.

Dział Zakupów
e-mail: zakupy@libet.pl
Zakres branżowy 
Natalia Zawadzka
Menedżer ds. Zakupów
e-mail: natalia.zawadzka@libet.pl
tel. 71 33 51 176

 • Surowce – Piaski.

 • Surowce – Żwiry, grysy.

 • Surowce – Cementy.

 • Inwestycje.

 • Palety produkcyjne.

 • Formy produkcyjne.

 • Energia elektryczna.

 • Gaz ziemny.

 • Zakup i serwis floty samochodowej. Wsparcie działań leasingowych.

 • Badania i ekspertyzy.

 • Usługi informatyczne.

 • Materiały informatyczne.

 • Usługi telekomunikacyjne.

 • Tłumaczenia.

 • Usługi transportowe - wanny.

 • Transport.

Daria Antoniewicz
Specjalista ds. Zakupów
e-mail: daria.antoniewicz@libet.pl
tel. 71 33 51 162

 • Surowce – Popioły.

 • Opakowania - folia, big-bag, taśma, etykiety, przekładki, regranulat.

 • Paliwa płynne – benzyna, olej napędowy, olej opałowy.

 • Gazy techniczne, paliwa gazowe.

 • Oleje.

 • Elementy automatyki, hydrauliki i pneumatyki.

 • Podzespoły i materiały elektryczne.

 • Łożyska. Sprężyny. Łańcuchy. Mocowania. Przekładnie.

 • Silniki elektryczne. Pomiary elektryczne.

 • Narzędzia.

 • Sprzęt ochrony osobistej, materiały i usługi związane z BHP.

 • Usługi i materiały marketingowo – reklamowe.

Martyna Dziewińska
Specjalista ds. Zakupów
e-mail:
martyna.dziewinska@libet.pl

tel. 71 33 51 114

 • Surowce - Kruszywa szlachetne.

 • Surowce - Dodatki do betonu - plastyfikatory, barwniki.

 • Usługi ochrony i utrzymania czystości.

 • Usługi dozoru technicznego.

 • Opony.

 • Serwis i części do wózków widłowych i ładowarek. Usługa sprzętem obcym.

 • Filtry.

 • Rolki i taśmy.

 • Stal.

 • Części do maszyn: krajowe i zagraniczne. Usługi związane z naprawą urządzeń.

 • Towary handlowe.

 • Artykuły spożywcze i materiały biurowe, wyposażenie biur.

 • Artykuły spożywcze, napoje. Leki i środki opatrunkowe.

 • Usługi kadrowe, rekrutacyjne.

 • Usługi kurierskie i pocztowe.

 • Noclegi. Podróże. Usługi hotelarskie.

 • Usługi komunalne. Woda i ścieki.

 • Sprzedaż środków trwałych.

5. Platforma Zakupowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wdrożyliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji Działu Zakupów z Dostawcami.

Docelowo cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Ofertowanie może być przeprowadzone zarówno po indywidualnej rejestracji jak i bez wcześniejszej rejestracji w bazie Platformy.

Zapraszamy na Platformę Zakupową Libet: Platforma Dedykowana Libet.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA