fbpx

Polityka zakupowa

Szanowni Kontrahenci/Dostawcy

Celem Polityki zakupowej ustanowionej w Grupie LIBET jest efektywne i planowe dokonywanie zakupów na najkorzystniejszych warunkach handlowych przy zachowaniu najwyższej jakości pozyskiwanych materiałów, towarów i usług.
Praca w oparciu o spójną i dostosowaną do naszych warunków Politykę zakupową pozwala nam efektywnie wzmacniać współpracę z dotychczasowymi Partnerami Handlowymi, jak również zapewnia nieustanne pozyskiwanie nowych Dostawców towarów i usług.

Podstawowe zasady polityki zakupów LIBET

Wypracowana strategia oraz obowiązujące procedury zgodne z potrzebami Spółki określają sposób działania w zakresie dokonywania zakupów, nadzór nad Listą Kwalifikowanych Dostawców, weryfikację oraz kontrolę wszystkich zakupywanych surowców, części zamiennych, materiałów i usług. W ramach obowiązującej polityki zakupowej kierujemy się zasadą wyboru Dostawców na drodze przetargów i zapytań ofertowych.

Libet - Producent Kostki Brukowej