fbpx
przestrzen miejska

Przestrzeń miejska


Ruchliwe skrzyżowania i spokojne zaułki, potężne wieżowce lub urokliwe kamieniczki, nowoczesne pasaże oraz klasyczne parki czy ogrody – wygląd współczesnych miast to fascynujące połączenie rozmaitych stylów, tendencji, a nawet całych epok.

Dostosowywane od wieków do potrzeb i preferencji mieszkańców, przestrzenie miejskie cały czas stanowią prawdziwe pole do popisu dla architektów i projektantów. Nieodłącznym elementem kreowanego przez nich krajobrazu są betonowe nawierzchnie oraz elementy małej architektury. Jak zmieniają nasze otoczenie?


Projektowanie przestrzeni miejskiej: łącząc estetykę z funkcjonalnością

Kostki brukowe i inne materiały z betonu to sprawdzony sposób na skuteczne wykończenie dróg, chodników, placów, pasaży, alejek. Mają ogromy potencjał kreacyjny, a przy tym zapewniają funkcjonalność i trwałość całej realizacji. W skomplikowanym organizmie miasta nie mogą one jednak pojawiać się w sposób przypadkowy lub wynikający wyłącznie z artystycznego zamysłu.

Tu estetyka musi iść w parze z walorami praktycznymi, a każdy projekt trzeba realizować w zgodzie z przepisami prawa, ustaleniami władz lokalnych itp. Szczególnie ważne jest stosowanie się do wytycznych zawartych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, a dotyczących takich kwestii, jak przeznaczenie i funkcja terenu czy procentowy udział nawierzchni biologicznie czynnej.

Ten ostatni wyznacznik może decydować np. o użyciu produktów ażurowych. Do newralgicznych czynników, które trzeba mieć na uwadze, należy też charakter ruchu, jaki ma się odbywać na danym obszarze. Natomiast w lokalizacjach o charakterze zabytkowym liczą się również wytyczne konserwatorskie.

Projektowanie i dobór materiałów to w dużym stopniu sztuka realnej oceny potrzeb i możliwości. I tak, właściwe wyznaczenie szerokości ciągów komunikacji ułatwi późniejsze poruszanie się po nich, a zapewnienie dostępu pojazdów służb publicznych i ratunkowych poprawi bezpieczeństwo np. podczas publicznych zgromadzeń.

Do tego dochodzi jeszcze niezbędna troska o komfort osób niepełnosprawnych (płyty integracyjne, właściwy rodzaj nawierzchni), dostosowanie powierzchni do konkretnych form użytkowania (antypoślizgowa przy fontannach, gładka na ścieżkach rowerowych itp.) i wiele innych czynników. Współczesne wyroby betonowe oferują różnorodność rozmiarów, kształtów, faktur i kolorów, które niejednokrotnie definiują charakter konkretnych stref miejskiego krajobrazu.


Starobruk i inne klasyczne nawierzchnie

Wiele miast szczyci się klasyczną zabudową swoich zaułków lub całych starówek. To idealne miejsca dla postarzanych kostek brukowych, uzyskanych podczas produkcji w wyniku obijania poszczególnych elementów. Dzięki takiemu procesowi obróbki nowoczesne rozwiązania zachowują urok wielowiekowych, nadgryzionych zębem czasu nawierzchni.

Charakterystyczna nierównomierna struktura oraz delikatne obtłuczenia idą jednak w parze z wytrzymałością i trwałością materiału. A bogactwo dostępnych wzorów, barw oraz rozmiarów pozwala na tworzenie rozmaitych aranżacji, dopasowanych do architektury otoczenia.


Kostki brukowe i płyty chodnikowe, które nawiązują do natury

Kostki brukowe i płyty chodnikowe znakomicie komponują się z miejską zielenią. To w dużym stopniu zasługa bogatej palety dostępnych barw, dzięki którym ścieżki subtelnie współgrają z okoliczną roślinnością.

Taka harmonijna aranżacja jest także niejednokrotnie efektem zastosowania wyrobów, których design stanowi bezpośrednie nawiązanie do świata przyrody, np. poprzez eksponowanie struktury naturalnego kamienia (np. płyty: Trawertyn oraz Piedra) lub kształt inspirowany plastrami miodu, nawiązujące do popularnej trylinki (kostki brukowe: Hexo, Hexo Eco oraz Favo).

Warto też pamiętać o detalach, nadających parkom i ogrodom ostateczną formę oraz niezbędną funkcjonalność. Murki, schody, rabaty, palisady czy betonowe meble ogrodowe sprawiają, że miejsca te nabierają niepowtarzalnego klimatu, a jednocześnie stają się przyjazne dla użytkowników. Tak zwane elementy uzupełniające tworzą przy tym szerokie portfolio produktów, które można precyzyjnie dostosować do wyglądu całego terenu zielonego.


Nowoczesne płyty chodnikowe oraz mała architektura miejska

W bezpośrednim otoczeniu bloków mieszkalnych, biurowców i galerii handlowych nie brakuje dziś miejsc, sprzyjających integracji oraz rekreacji użytkowników. Podwórka, place, wewnętrzne dziedzińce to prawdziwe pole do popisu dla betonowych elementów małej architektury.

Imponujące kule, sześciany, donice i inne ciekawe propozycje wykorzystania betonu architektonicznego doskonale sprawdzają się w roli ław, stołów, ograniczników wjazdu itp. A ich charakterystyczny design znakomicie współgra z minimalistycznymi, obszernymi płytami, będącymi dobrym sposobem na wykończenie nawierzchni na rozległych, publicznych przestrzeniach.

Niezależnie od preferowanego stylu, zawsze warto pamiętać o przemyślanym doborze wszystkich elementów, które nadają posesji ostateczny kształt. Odpowiednio skomponowane ścieżki, podjazdy, murki, rabaty, donice czy betonowe meble ogrodowe wprowadzą do każdego miejsca niepowtarzalny klimat, a jednocześnie zapewnią użytkownikom niezbędny komfort niezależnie od pory roku.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA