Informacja o ogólnej liczbie akcji Libet S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu ZWZA tj. na dzień 01/06/2018