Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (27/11/2017)