Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (29/06/2018).