fbpx

rok 2019

luty


rok 2018


rok 2017


rok 2016


rok 2015


rok 2014

grudzień

43/2014 | 2014-12-19 |
Przejęcie przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki kontroli nad podmiotem posiadającym akcje Libet S.A.

42/2014 | 2014-12-19 |
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki.

41/2014 | 2014-12-19 |
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 18 grudnia 2014.

40/2014 | 2014-12-19 |
Zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.

39/2014 | 2014-12-19 |
Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.

43/2014 | 2014-12-19 |
Przejęcie przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki kontroli nad podmiotem posiadającym akcje Libet S.A.

42/2014 | 2014-12-19 |
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki.

41/2014 | 2014-12-19 |
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 18 grudnia 2014.

40/2014 | 2014-12-19 |
Zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.

39/2014 | 2014-12-19 |
Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.

38/2014 | 2014-12-12 |
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (11/12/2014).

37/2014 | 2014-12-12 |
Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014 roku.

38/2014 | 2014-12-12 |
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (11/12/2014).

36/2014 | 2014-12-10 |
Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu).

35/2014 | 2014-12-09 |
Ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.

35/2014 | 2014-12-09 |
Ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.

34/2014 | 2014-12-05 |
NWZA LIBET S.A. 11/12/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).

34/2014 | 2014-12-05 |
NWZA LIBET S.A. 11/12/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).


rok 2013


rok 2012


rok 2011

październik

21/2011 | 2011-10-19 |

Rejestracja zmian statutu Libet

czerwiec


Libet - Producent Kostki Brukowej