fbpx

rok 2019


rok 2018


rok 2017

czerwiec

19/2017 | 2017-07-06 |
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA (29/06/2017).

17/2017 | 2017-06-29 |
Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2017 roku.

2017-06-01 |
Uchwała nr 11 / 2017 rady nadzorczej spółki LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku

2017-06-01 |
Uchwała nr 10 / 2017 rady nadzorczej spółki LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku

14/2017 | 2017-06-11 |
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

13/2017 | 2017-06-11 |
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

2017-06-05 |
WZA_projekty_uchwał_29 06 2017

2017-06-05 |
WZA_PELNOMOCNICTWO_29 06 2017

2017-06-05 |
Informacja o ogólnej liczbie akcji Libet S.A. i liczbie głosów

2017-06-05 |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

2017-06-05 |
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016

10/2017 | 2017-06-05 |
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016 (uzupełnienie).

09/2017 | 2017-06-05 |
Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki LIBET S.A. za rok obrotowy 2016.

12/2017 | 2017-06-02 |
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

2017-06-01 |
Uchwała nr 17 / 2017

2017-06-01 |
Uchwała nr 16 / 2017

2017-06-01 |
Uchwała nr 15 / 2017

11/2017 | 2017-06-01 |
Rekomendacja Rady Nadzorczej w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016.


Libet - Producent Kostki Brukowej