fbpx

Wybrane dane finansowe

 
 

Wyniki bieżące (tys. zł)

tys. złod 1 stycznia do 30 września 2014 r.od 1 stycznia do 30 września 2013 r.
Przychody
207 594
157 249
EBIT
16 23212 844
EBITDA
34 75830 571
Zysk netto
7 8106 606

Wybrane historyczne dane finansowe (tys. zł)

-2013 r.2012 r. 2011 r. 2010 r.*2010 r.2009 r.
Przychody ze sprzedaży219 958209 472287 112232 686232 686232 680
EBITDA38 58428 74564 56153 540 198 27252 055
EBIT15 5968 40247 20835 961180 69320 310
Zysk netto6 1333 45431 61224 114169 78415 891

*Sprawozdanie pro forma za 2010 rok obrazuje jak wyglądałby rachunek z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Libet S.A., gdyby zakup akcji Libet S.A. przez Cydia Sp. z o.o. nastąpił 01 stycznia 2010 r.

Skorygowane dane pro forma Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2010r. skorygowane zostały o wybrane pozycje przedstawione w Rozdziale 8.3 Prospektu, w szczególności przychody z tytułu ujemnej wartości firmy (149 667 tys. zł) oraz wybrane zdarzenia jednorazowe związane z przejęciem Grupy Libet (4 935 tys .zł), a także o efekt podatkowy dokonanych korekt.
 
 

Libet - Producent Kostki Brukowej