Brukowe roszczenia – reklamacja nawierzchni krok po kroku

W momencie, gdy wybrany przez nas materiał nawierzchniowy nie spełnia naszych wymagań pod względem trwałości i estetyki, niezwłocznie informujemy o tym fakcie producenta. Zapoczątkowany w ten sposób proces reklamacyjny, choć na pierwszy rzut oka wydawać się może zawiły i enigmatyczny, w istocie rządzi się prostymi i bardzo logicznymi zasadami. Jakie działania podejmowane są przez producenta w momencie zgłoszenia reklamacji oraz czego możemy się spodziewać, decydując się na taki krok? Oto kilka kluczowych etapów, które musimy wziąć pod uwagę decydując się na zareklamowanie niezadowalających nas materiałów nawierzchniowych.

Zgłoszenie reklamacji często nie przynosi spodziewanych efektów, gdyż w istocie na powstałe skazy miała wpływ nie tyle wątpliwa jakość samych materiałów, ile nieprawidłowe ułożenie lub użytkowanie nawierzchni. Niemniej pełen profesjonalizm wymaga od wiodących firm, by szczegółowo zbadać każdy przypadek niezadowolenia klienta z otrzymanego produktu. Pierwszy etap procesu reklamacyjnego leży oczywiście po stronie osoby zgłaszającej uszkodzoną kostkę. Odpowiednio skonstruowany wniosek jest następnie analizowany przez grono ekspertów, co powinno zaowocować szybką i fachową odpowiedzią, zawierającą szczegółowy opis całego zdarzenia. Na samym początku wykluczane są powszechnie uznawane za ubytki przypadki, takie jak pojawianie się na kostce brukowej wykwitów wapiennych, co jest w pełni naturalnym i jedynie tymczasowym zjawiskiem w przypadku nowych materiałów betonowych. Reklamację dyskwalifikują także skazy powstałe wskutek niedopatrzeń kontrahenta, niewłaściwego transportu, bądź nieumiejętnego przygotowania podbudowy i złego ułożenia kostek. W szczególnych przypadkach, aby wykluczyć jakikolwiek błąd, do klienta zgłaszającego roszczenie wysyłany jest technolog, który dokładnie sprawdza nawierzchnię oraz pobiera próbki uszkodzonych elementów do wnikliwych badań laboratoryjnych. To właśnie one stanowią o wyniku wniosku reklamacyjnego. Technolog może również ocenić zgłoszenie reklamacyjne bez pobierania próbek, gdyż w pewnych, dość jasnych i oczywistych sytuacjach, wydawana jest opinia bazująca na jego wiedzy oraz precyzyjnej znajomości specyfiki danych produktów. Ostateczną decyzję w sprawie reklamacji poznamy najpóźniej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

W znacznej większości przypadków winowajcą złego stanu nawierzchni jest brak profesjonalizmu i dokładności oraz nieznajomość specyfiki materiału, jakim jest kostka brukowa. Mimo iż producenci tego typu materiałów przywiązują ogromną wagę do zadowolenia klienta, to niestety nawet pozornie nieduże, choć bardzo istotne niedopatrzenia mogę sprawić, że niemożliwe stanie się objęcie reklamacją wymiany uszkodzonej nawierzchni.

Ze względu na indywidualne właściwości każdy z materiałów nawierzchniowych wymaga odpowiedniego montażu, konserwacji oraz pielęgnacji. Warto pamiętać o tym zarówno w momencie kupowania określonych produktów, jak i wyboru rekomendowanego wykonawcy, który w dużej mierze odpowiedzialny będzie za solidne oraz trwałe wykończenie otoczenia naszego domu. Wielu zmartwień zaoszczędzi nam również zatrudnienie profesjonalnego projektanta, który dobierze kolekcję kostek odpowiadającą zarówno naszym wymaganiom estetycznym, jak i dopasowaną precyzyjnie do specyfiki oraz niuansów nawierzchni.