fbpx

FAQ

Sprawdzonym rozwiązaniem będą tu odpowiednio wykonane korytka odwadniające z kratką. W przypadku pochylni, w których spadek skierowany jest w stronę garażu, warto zastosować je zarówno na środku podjazdu, jak i na samym dole.

W przypadku pochyłych podjazdów ważne jest, by kąt nachylenia nawierzchni nie spowodował „zawieszenia się” pojazdu w newralgicznych miejscach styku powierzchni. Za ekstremalny, maksymalny spadek przy garażu na posesji prywatnej przyjmuje się wartość 25%.

Zmiany kolorystyki wyrobów betonowych w czasie są naturalnym zjawiskiem. Ich zakres zależy od ekspozycji wyrobów oraz od intensywności oddziaływania warunków atmosferycznych.

Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki układamy nawierzchnię. Jeśli np. stosujemy przy tym dwie różne partie produkcyjne tego samego wyrobu, już na starcie prawdopodobnie będą widoczne pewne rozbieżności w barwach, a z czasem ten efekt może się pogłębiać. W takiej sytuacji dobrze jest przemyć całość myjką ciśnieniową (z dyszą rotacyjną), by usunąć brud oraz odświeżyć efekt kolorystyczny.
Warto też pamiętać o specyfice wyrobów z betonu sprawiającej, że powierzchnie poszczególnych elementów mogą w pewnym stopniu różnić się od siebie (niepowtarzalność naturalnych materiałów). Jeśli wybraliśmy produkty o szerokiej palecie odcieni (melanże colormix) zjawisko to może być widoczne jeszcze wyraźniej. Aby więc uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w wyglądzie całej tworzonej kompozycji, należy stosować tzw. zasadę 3 palet. Polega ona na mieszaniu układanych produktów z minimum 3 osobnych palet. Dodatkowo, należy je pobierać w pionie, a nie warstwami. Dzięki temu melanże harmonijnie rozłożą się na całej aranżowanej przestrzeni, dając atrakcyjny efekt.

Standardowo zaleca się 5 punktów podparcia płyty (4 na rogach i 1 po środku). Przy montażu długiej płyty tarasowej  Libet Ceramic (np. o wymiarach 120x30x2 cm) w technologii wentylowanej, zalecamy podparcie na minimum 6 wspornikach.

Jeśli natomiast przewidujemy, że na płytach będą występowały ponadprzeciętne obciążenia dynamiczne, a nawierzchnia będzie montowana wysoko (powyżej 10 cm),  zastosujmy system mocowania na wspornikach i profilach aluminiowych lub płyty dodatkowo podklejone siatką z włókna.

Montaż płyt na wspornikach tarasowych jest szybszy i łatwiejszy od klasycznych metod klejenia. Zachęcamy do zapoznania się z przykładową realizacją na LibetTV

Wsporniki z oferty Libet wyprodukowane są ze specjalnych granulatów, dzięki którym nie pękają pod wpływem temperatury czy obciążeń. Ułożone zgodnie z zaleceniami producenta (odpowiednie podłoże, minimum 5 punktów podparcia, jednolita wysokość etc.) tworzą trwałą i stabilną nawierzchnię tarasów wentylowanych.

Montaż płyt na wspornikach wymaga stabilnego podłoża, takiego jak wylewka betonowa z hydroizolacją i odpowiednimi spadkami. Rozwiązania te są szczególnie popularne na tarasach, choć stosuje się też w bardziej ekstremalnych miejscach, jak np. fontanny.

Układanie płyt przebiega szybko i sprawnie, a powstająca w ten sposób stabilna konstrukcja eliminuje niedogodności w użytkowaniu związane z odspajaniem elementów czy infiltracją wody, jest łatwa w demontażu i umożliwia ukrycie pod powierzchnią instalacji, np. elektrycznej.

Wybierając kostkę brukową, zwracajmy uwagę na dopasowanie jej grubości do przeznaczenia tworzonej nawierzchni: ruch pieszy (4-6 cm), samochody osobowe (6-8 cm), ciężkie pojazdy (8-10 cm).

Pamiętajmy też, że o wytrzymałości każdej nawierzchni decyduje głównie podbudowa, dobrze wykonana i dobrana do lokalnych warunków gruntowych, poziomu wód gruntowych czy sposobu odwodnienia wód opadowych. W celu wykonania/dobrania odpowiedniej podbudowy do warunków gruntowych, zalecamy konsultacje z certyfikowanymi wykonawcami lub bezpośrednio z konstruktorem drogowym.

Nawierzchnie tarasów, chodników, alejek, placów itp. nie mogą stwarzać zagrożenia dla użytkowników. Muszą więc być odpowiednio równe, a największy wpływ na to mają dwa czynniki: poprawnie zrealizowane prace wykonawcze oraz stan samych produktów.

Specyfika wyrobów z betonu sprawia, że możliwe są pewne niewielkie odchyłki w wymiarach poszczególnych elementów. Zakres tych różnic jest jednak ściśle określony przez konkretne normy europejskie. Dodatkowo, niektóre typy kostek czy płyt mają charakterystyczne ryflowania wierzchniej warstwy, celowo zaprojektowane tak, by osiągnąć efekt nawiązujący do nieregularnych kształtów kamienia naturalnego.

Przy montażu wielkogabarytowych płyt warto sięgać po specjalne chwytaki, przystosowane np. do dużego formatu popularnych Maxim czy elementów ceramicznych (Libet Ceramic). Narzędzia te dostępne są w kolekcji Libet Tools.

Szerokość fug zależy od rozmiaru i specyfiki stosowanych elementów nawierzchniowych. Dla kostek brukowych, płyt betonowych i ceramicznych wynosi ona na ogół 3-5 mm, w przypadku płyt wykonanych w technologii wet-cast oraz elementów małej architektury wzrasta do wartości 7-15 mm.

Kostki i płyty z fazą fugujemy tylko do dolnej krawędzi ukosu fazy.

Codzienna eksploatacja nawierzchni wiąże się niejednokrotnie z usuwaniem części piasku ze szczelin między elementami. W takim przypadku należy uzupełnić braki zgodnie z zasadami fugowania.

Warto też na bieżąco usuwać wszelkiego rodzaju niepożądane naleciałości – klinujące się kruszywa, chwasty itp.

Często zalecanym materiałem do wypełnienia spoin pomiędzy sąsiadującymi kostkami jest drobny piasek (najlepiej płukany). Jego granulacja nie powinna być większa niż 0-2 mm, ponieważ piaski gruboziarniste mogą zawieszać się między ściankami kostek, powodując nierównomierne wypełnienie spoin.

Materiał do fugowania wmiata się w spoiny zgodnie z postępem prac. Powinien on być suchy i pozbawiony domieszek gliny lub cząstek np. roślin, korzeni itp. Piasek zanieczyszczony gliną może powodować nieusuwalne zabrudzenia na powierzchni elementów (uwaga zwłaszcza na kostki o jasnej kolorystyce). Nadmiar materiału należy usunąć w całości przed zawibrowaniem/zagęszczaniem kostki, a po zagęszczeniu powtórzyć spoinowanie, aby uzupełnić powstałe braki. Zaleca się wielokrotne wypełnianie fug. Warto też zapoznać się z możliwościami żywicznej Fugi Libet (w miejscach, gdzie przewidujemy wyłącznie ruch pieszy).

Ażurowe elementy na ścieżkach, placach, tarasach czy podjazdach umożliwiają stworzenie powierzchni przepuszczającej wodę, a nawet biologicznie czynnej (czyli zapewniającej naturalną wegetację roślin).

Pozytywnie wpływają więc na środowisko naturalne oraz zagospodarowanie wody opadowej na działce. Do tego zachowują parametry użytkowe kostek brukowych i mają atrakcyjny design, który można wyeksponować, uzupełniając wolne przestrzenie trawą czy kruszywami ozdobnymi. Warto też pamiętać, że współczesne plany zagospodarowania przestrzeni określają wymagania co do procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w całej powierzchni posesji.

Elementy ażurowe to doskonały sposób na stworzenie atrakcyjnej wizualnie nawierzchni, która jednocześnie zapewnia swobodny odpływ wody do gruntu, a tym samym niezakłóconą wegetację roślin.

W zależności od designu i sposobu ułożenia wybranego produktu możemy uzyskać ok. 6-36% powierzchni czynnej. A wolne przestrzenie między betonowymi elementami można przy okazji estetycznie wypełnić trawą, piaskiem, żwirami, grysami czy otoczakami.

Impregnacja nawierzchni jest szczególnie polecana na tarasach, w częściach ogrodowych, na chodnikach, alejkach,  ścieżkach.

W przypadku cięgów jezdnych, takich jak drogi, parkingi, podjazdy, często się ją odradza, ponieważ efekt może być krótkotrwały, a miejsca najazdu kół widoczne przez wytarcie i porysowanie zaimpregnowanej nawierzchni. Docelowo wpłynie to więc na konieczność zwiększenia częstotliwości powtarzania prac.

Decydując się na impregnację wyrobów betonowych, warto pamiętać, że nie zabezpiecza ona „na zawsze”. W zależności od rodzaju wykorzystanego środka oraz intensywności użytkowania nawierzchni, czynność należy powtórzyć w okresie od kliku miesięcy do 2-3 lat.

Libet Impregnat oraz Impregnat do kostki brukowej to preparaty mające na celu zabezpieczenie hydrofobizacyjne wyrobów betonowych. W bardzo niewielkim stopniu mogą one zmienić ich odcień, jednak bez wyraźnego wpływu na estetykę ułożonej nawierzchni.

Dlatego zalecamy przed zaimpregnowaniem całej nawierzchni wykonanie próby na najmniej wyeksponowanej części.
W przypadku powtórnej impregnacji (np. po dłuższym czasie użytkowania) pamiętajmy, by zacząć od wyczyszczenia kostek czy płyt, by zapobiec utrwaleniu zalegających na nich zabrudzeń.

Oferta Libet obejmuje szeroką gamę kostek, płyt i innych elementów zabezpieczonych już na etapie produkcji specjalnym systemem ALS (Anti Liquid System).

To technologia uszczelniania wyrobu od wewnątrz celem zmniejszenia jego przepuszczalności dla wody. Dzięki temu materiał jest dodatkowo zabezpieczony przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Ponadto, poprzez redukcję przepływu płynów, wpływa na ograniczenie powstawania plam, przebarwień, wykwitów i zazielenień. Dodatkowo efekt ochrony wzmacnia zjawisko „odpychania” wody lub innych płynów od powierzchni.

Produkty chronione przez Anti Liquid System można dodatkowo zabezpieczyć, stosując specjalne impregnaty powierzchniowe (szczególnie zalecane dla kostek z kolekcji Aspero, Elegante, Monocolor i elementów systemu Maxima).

Do produktów bezwzględnie wymagających impregnacji należą płyty, palisady czy stopnie schodowe wykonane w technologii wet-cast.

W przypadku tej grupy wyrobów betonowych powinna ona zostać przeprowadzona jeszcze przed zabudowaniem elementów. Zaleca się dwukrotne zaimpregnowanie materiałów (czas pomiędzy tymi dwoma warstwami powinien być nie dłuższy niż 5 godzin), zgodnie ze wskazaniami producenta (np. dotyczącymi temperatury – zalecana to 5-25 stopni Celsjusza).

Wykwity na wyrobach betonowych są naturalnym zjawiskiem. Można z nimi walczyć domowymi sposobami, przemywając octem (kwasem octowym), a następnie spłukując wodą (czynność można powtórzyć).

Jeśli ocet okaże się niewystarczający, można też zakupić środek do usuwania wykwitów wapiennych. Preparaty takie mają w składzie mocniejsze zestawy kwasów. Należy więc stosować się do instrukcji na ich etykiecie i bezwzględnie korzystać ze środków ochrony osobistej BHP, takich jak rękawice, okulary czy maski ochronne. Zalecane jest też sprawdzenie na niewielkim, mało widocznym fragmencie, czy nie wpływają negatywnie na estetykę nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki brukowej nie wymagają specjalnych, skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawowe działania sprowadzają się do usuwania bieżących zabrudzeń poprzez zamiatanie szczotką piasku, liści i innych naleciałości.

Wskazane jest także okresowe (1-2 razy w roku) mycie takiej nawierzchni wodą, najlepiej przy pomocy myjki ciśnieniowej z końcówką rotacyjną. W przypadku czyszczenia poważniejszych plam warto użyć mieszkanki wody i płynu do mycia naczyń, w proporcji 3:1 (pozostawić na plamie na minimum godzinę, delikatnie spłukać i wytrzeć).

W pierwszej kolejności warto postawić na proste rozwiązania, jak przemycie całości wodą (np. z dodatkiem płynu do mycia naczyń). Nie zaleca się stosowania agresywnych związków chemicznych, ponieważ mogą one wyjałowić pierwotny kolor materiału.

Jeśli już decydujemy się na czyszczenie kostki takimi środkami, pamiętajmy, aby wykonać najpierw próbę na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu. W niektórych przypadkach (np. przy zabrudzeniu olejem silnikowym) lepsza może okazać się wymiana kostek na nowe, najlepiej z tej samej partii produkcyjnej, jeśli pozostało na przykład kilka w rezerwie.

Z pomocą przychodzą tu kompleksowe systemy produktów. Składają się na nie elementy o różnym przeznaczeniu, ale pewnych istotnych cechach wspólnych (technologia produkcji, design, faktura kolorystyka).

Pasują do siebie stylistycznie i uzupełniają się funkcjonalnie. Do tego, na ogół projektuje się je tak, by zapewnić szybki i prosty montaż całości.

Wybór odpowiedniego obrzeża zależy w dużym stopniu od kolorystyki i designu użytego materiału nawierzchniowego oraz charakteru brzegowanej strefy.

Do dyspozycji mamy standardowe obrzeża, palisady o rożnych stylistykach (np. nawiązania do powierzchni kamiennych i drewnianych w postaci palisad Split, Trawertyn, Rustykalna, Madera) eleganckie Kraventa czy praktyczną sylwetkę Palladio.
Jeśli mamy problem ze znalezieniem idealnego rozwiązania możemy użyć klasycznych, prostych obrzeży w wybranym kolorze, ale umieścić je poniżej kostek czy płyt tak, by odpowiednio je zabezpieczały bez istotnego wypływu na aspekty wizualne.
Przy ciągach pieszych doskonałą alternatywą dla produktów z betonu są obrzeża Libet Bord. Zapewniają dyskretne, estetyczne wykończenie nawierzchni, a do tego ułatwiają poprowadzenie pod ziemią np. węża ogrodowego

W takich miejscach doskonałym rozwiązaniem jest wykorzystanie bloczków betonowych lub palisad do stworzenia atrakcyjnej wizualnie konstrukcji, która jednocześnie pełni funkcje muru oporowego.

Produkty te możemy z powodzeniem zaaranżować w formie kwietników, zwiększając jeszcze bardziej atrakcyjność posesji. W niektórych strefach będziemy też pewnie potrzebować schodów – możemy skorzystać z gotowych stopni betonowych, zabudowanych dodatkowo po bokach konstrukcjami z ww. bloczków czy palisad.

Na skraju tarasu doskonale sprawdzają się palisady. To szeroka gama produktów o zróżnicowanych formatach i fakturach. Można więc je swobodnie dopasowywać zarówno do wysokości tarasu, jak również do stylu w jakim został wykończony – np. nawiązania do kamienia lub drewna w miejscach, gdzie dominuje naturalny design.

Zobacz także:

Skontaktuj się z nami

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
Dodawanie do schowka...
Produkt został dodany do schowka.
Ten produkt jest już w schowku.
Maksymalna liczba produktów w schowku to 6.