fbpx

Projekt unijny

LIBET S.A. realizuje projekt pt. „Inwestycja spółki Libet SA w badania i innowacje, poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji badań w zakresie galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych”.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
Oś priorytetowa: I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie: I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie: I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Głównym celem Projektu jest inwestycja przedsiębiorstwa w badania i innowacje poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji badań w zakresie produktów galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej (środków trwałych ujętych w budżecie projektu)
  2. Opracowanie technologii materiału betonowego o optymalnych parametrach mikrostrukturalnych, dostosowanych do technologii coatingu (wypracowanie odpowiedniej receptury mieszanki betonu)
  3. Opracowanie technologii impregnacji o korzystnych właściwościach środowiskowych (z tytułu wykorzystania receptury na bazie wody), zabezpieczającej wysokie właściwości trwałościowe
  4. Przetestowanie próbek prototypów galanterii betonowej w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych
  5. Opracowanie prototypów finalnych reprezentujących dane grupy produktowe oraz złożenie wniosków ochrony patentowej

Całkowita wartość projektu: 4 911 258, 39 PLN
Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 992 893, 00 PLN.
Kwota dofinansowania UE: 1 397 512, 55 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

 

Dodawanie do schowka...
Produkt został dodany do schowka.
Ten produkt jest już w schowku.
Maksymalna liczba produktów w schowku to 6.