fbpx

Bezpieczeństwo

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie pracowników

Jesteśmy przekonani, że można pracować bez wypadków. W tym zakresie działamy w oparciu o własne standardy, tam gdzie to możliwe i wskazane wychodząc ponad wymogi polskiego prawa.

Konsekwentnie przestrzegamy wymogów Złotych Zasad BHP. Są to proste reguły postępowania zapewniające bezpieczeństwo podczas prac najbardziej narażonych na ryzyko wypadku: zamknięte przestrzenie / praca na wysokości / odłączanie maszyn i energii / pojazdy / podnoszenie i dźwiganie / sprzęt ochrony osobistej. Tworzymy wśród pracowników kulturę bezpieczeństwa, czyli zespół zachowań i zasad dotyczących codziennej pracy. Znacznie skuteczniejsze od kar są w tym wypadku nagrody za odpowiednie zachowanie w pracy.

Aktywność i zaangażowanie pracowników znacznie skuteczniej zapobiega się potencjalnym wypadkom i pogłębia u każdego osobistą odpowiedzialność. Nasze zakłady w Żorach i Libiążu bez najmniejszego wypadku przepracowały ponad 3000 dni. To blisko 10 lat – absolutny rekord! Trzy nasze zakłady przepracowały 2000 dni (5,5 roku), a 6 z nich osiągnęło wynik 1000 dni (3,5 roku) bez wypadku.

Już od roku 2004 sukcesywnie dążymy do zmniejszenia narażenia naszych pracowników na wszelkie czynniki szkodliwe dla ich zdrowia w miejscu pracy. We wszystkich naszych zakładach prowadzimy działania mające na celu minimalizowanie hałasu. Przede wszystkim wyciszamy wibroprasy za pomocą dźwiękochłonnych kabin. Zapewniamy pracownikom dostęp do indywidualnych środków ochrony słuchu dostosowanych do rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Dodatkowo prowadzimy szkolenia umożliwiające optymalne ich stosowanie. Testujemy również pilotażowy program indywidualnego doboru ochronników słuchu – z ochronnikami dostosowanymi do kanałów słuchowych konkretnego człowieka.

Wymogi dla wykonawców w zakresie BHP i ochrony środowiska

Libet - Producent Kostki Brukowej