Kalkulator

Uwaga:
Wyniki obliczeń
Łączne zużycie:
Udział fugi w powierzchni:
Zużycie materiału:
Objętość fug: