Kalkulator Wsporników

Kształt tarasu

Kształt L

Wymiary tarasu

Kształt L

Wymiary tarasu

Kształt L

Wymiary tarasu

Wymiary płyty

Rozstaw wsporników

Wsporniki opis
Rozstaw wspornikó2

Dodatkowe wsporniki/punkty podparcia do każdej płyty

Dodatkowy wspornik zalecany jest dla tarasów o wysokości od podłoża pow. 5 cm

Uwaga:
Wyniki obliczeń
Powierzchnia tarasu:
Łączna liczba płyt:
Łączna liczba wsporników (układ regularny):
Łączna liczba wsporników (układ z przesunięciem o połowę):