Świadectwo Deklaracji Środowiskowej dla Libet

W czerwcu 2021 nasza kostka z powłoką PHC otrzymała Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II Typu. Dokument wydany przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska potwierdza niską emisję LZO, a także zgodność produktu z odpowiednią normą.

 

Tworzenie przyjaznych dla środowiska i zdrowia wyrobów to jeden z podstawowych wyznaczników proekologicznych działań współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego firma Libet od lat stawia na nowoczesne technologie wytwarzania, dzięki którym takie właśnie produkty mogą powstawać. A otrzymane Świadectwo potwierdza ich skuteczność.

Produkt wytworzony został w ramach Projektu:

Inwestycja spółki Libet SA w badania i innowacje, poprzez zakup infrastruktury B+R na rzecz realizacji badań w zakresie galanterii betonowej o wysokich właściwościach ekologicznych, trwałościowych i estetycznych. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.