Projektanci na start – rusza konkurs architektoniczny

We współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłaszamy otwarty konkurs ideowy na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie. Do konkursu zapraszamy architektów i zespoły projektowe z kraju i zagranicy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lipca 2015 roku.

Przestrzeń pomiędzy ulicami Jasną, Zgoda i Złotą to reprezentacyjne miejsce na planie Warszawy. Ogłoszony konkurs ma na celu wywołanie dyskusji nad potencjalnymi sposobami zagospodarowania tego obszaru, jego znaczeniem i formą, powiązaniami z pozostałą częścią Śródmieścia, a także nad rolą piękna w kształtowaniu współczesnej urbanistyki. Poza koncepcją wykorzystania wskazanego terenu, przedmiotem konkursu jest także projekt mebla miejskiego, który może znaleźć zastosowanie zarówno w obszarze objętym konkursem, jak i w pozostałych przestrzeniach publicznych Warszawy i innych dużych miast. Mebel ten powinien spełniać rolę siedziska i być wykonany z betonu. Może zostać uzupełniony różnorodnymi elementami małej architektury (donice, kosze, stojaki na rowery), w tym także tymi wykonanymi z materiałów innych niż beton (metal, szkło, drewno czy tworzywa sztuczne). Zgromadzone projekty stanowić będą ważny głos w debacie nad krajobrazem miasta i mają szansę stać się inspiracją dla przekształceń przestrzeni ścisłego centrum stolicy.

Wyzwanie dla architektów

Współorganizowany przez nas we współpracy z OW SARP konkurs jest otwarty, ideowy i jednoetapowy. Adresujemy go do wszystkich osób, które spełnią wymagania uczestnictwa, a także posiadają wiedzę z dziedziny zagospodarowania przestrzeni i projektowania architektonicznego. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie zgłoszenia do dnia 10 lipca oraz dostarczenie gotowej pracy do 21 września 2015. Przedstawione projekty oceniane będą przez Sąd Konkursowy, w którego skład wejdą architekci Bolesław Stelmach, Rafał Mroczkowski i Jan Sukiennik z Warszawskiego Oddziału SARP, Katarzyna Nosalik z firmy Libet oraz kurator sztuki Tomasz Fudala z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zwycięska koncepcja powinna spełniać wyznaczone przez organizatorów kryteria, obejmujące: oryginalność przedstawionej idei interpretacji piękna, prospołeczność, kreatywność i funkcjonalność rozwiązań, uwzględnienie kontekstu architektonicznego i historycznego miejsca, a także estetykę i innowacyjność, proekologiczność oraz możliwości realizacyjne.

Nagrody i wyróżnienia

Dla uczestników przeznaczono 3 nagrody i wyróżnienia pieniężne, których fundusz ustalony został na 30 000 złotych, z czego zwycięzca otrzyma aż 12 000 zł z całej kwoty. Dodatkowo projektanci, których prace zostaną nagrodzone lub wyróżnione, otrzymają zaproszenia na specjalne warsztaty, które zorganizujemy w październiku 2015 r. w Łodzi. Zastrzegamy dodatkowo, że zaproszenie do udziału w warsztatach mogą otrzymać również ci autorzy, którzy nie zdobędą nagród, jednak ich projekt mebla miejskiego będzie miał duży potencjał realizacyjny.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 10 lipca 2015 r., natomiast gotowe prace – do 21 września 2015. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się między 28 a 30 września 2015 roku. Pełen regulamin konkursu dostępny jest pod adresem:

http://sarp.warszawa.pl/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/konkurs_Libet_OWSARP_regulamin.pdf

JASNA-ZLOTA-ZGODA_internet