Libet partnerem SARP

W ubiegłym roku zostaliśmy oficjalnym partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Podpisanie umowy o partnerstwie zobowiązuje zarówno Libet, jak i SARP do podejmowania wspólnych inicjatyw oraz działania na rzecz poprawy jakości architektury i jej otoczenia. Ponadto obecni i przyszli architekci oraz projektanci mają możliwość bezpośredniego korzystania z naszej wiedzy i doświadczenia. Jako Partner SARP aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach, których celem jest rzetelna informacja i edukacja.

Libet oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich łączą przede wszystkim podobne perspektywiczne cele. Poza tym SARP jest uznaną instytucją skupiającą czynnych zawodowo architektów z całej Polski tworzących opiniotwórcze gremium, ale również podejmuje działania na rzecz młodych ludzi – studentów i absolwentów – dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Są to środowiska, do których Libet chce docierać ze swoją ofertą i służyć profesjonalnym doradztwem – mówi Kamil Drewczyński, kierownik działu rozwoju rynku firmy Libet.

[Not a valid template]

Statutowymi celami SARP są m.in. dbałość o jakość architektury oraz środowiska, jak również tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej. SARP chce również integrować środowisko architektów, osób zainteresowanych architekturą i współdziałających na jej rzecz. Libet natomiast bierze udział we współtworzeniu wysokiej jakości przestrzeni, kreowaniu sprzyjających ludziom warunków życia (przez dbałość o jakość przestrzeni publicznej i prywatnej), a z drugiej – dąży do wypracowywania unikalnej oferty wyrobów w oparciu o współpracę z opiniotwórczym środowiskiem. Jesteśmy nie tylko producentem – chcemy też dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz doradzać zarówno w zakresie estetyki brukowanych nawierzchni, jak i technologii. Pragniemy pomagać architektom w urealnianiu i urzeczywistnianiu ich wizji projektowych, weryfikować pomysły i współdziałać na rzecz promowania wysokiej jakości życia.

Tak było w 2013 roku

W minionym roku wzięliśmy udział w trzech imprezach. Były to warsztaty architektoniczne „Re:brick. Rewitalizacja ceglanych dzielnic Gdańska II” w Gdańsku, wystawa „ARCHIPREZA – Architektura w MCK” w Bydgoszczy oraz spotkania z architektami pod nazwą „KonsultAKCJA” w Poznaniu.
Warsztaty architektoniczne „Re:brick. Rewitalizacja ceglanych dzielnic Gdańska II” zorganizowało Koło Naukowe BUA: Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna, działające na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Przed uczestnikami postawiono zadanie wykonania projektów rewitalizacji dwóch historycznych, a jednocześnie zaniedbanych dzielnic Gdańska – Biskupiej Górki oraz Wrzeszcza Dolnego. W warsztatach udział wzięło około 60 studentów z kierunków architektonicznych, urbanistycznych, gospodarki przestrzennej, a także artystycznych i humanistycznych oraz 15 tutorów, czynnych architektów z Trójmiasta i Poznania. Nasze działania promocyjne pozwoliły dotrzeć z ofertą firmy bezpośrednio do przyszłych architektów i projektantów, jak również zbudować pozytywny wizerunek firmy.

Odmienny charakter miała pierwsza edycja spotkań studentów wydziałów architektury i urbanistyki z architektami „KonsultAKCJA”, której byliśmy sponsorem. Odbyła się ona w siedzibie poznańskiego oddziału SARP – pomysłodawcy i organizatora. Idea tych spotkań polegała na indywidualnych konsultacjach studentów z wybranym przez siebie architektem z jednej z ośmiu poznańskich pracowni. W trakcie spotkań architekci komentowali przygotowane prace i odpowiadali na pytania dotyczące praktyki zawodowej. W zamierzeniu organizatora inicjatywa ta pozwoliła pogłębić wiedzę studentów o wybranej przez nich profesji, a także pomogła im w nawiązaniu kontaktów ze środowiskiem branżowym.

Z kolei na wystawie „ARCHIPREZA – Architektura w MCK” we foyer Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, pokazane zostały nominowane i zwycięskie projekty-budowle zgłoszone do Nagrody Roku 2011, XVI edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” oraz nagrody SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2011 roku. Wystawie towarzyszyły wykłady architektów uznanych pracowni, laureatów poprzednich edycji konkursów. Wzięło w nich udział blisko 30 architektów oraz studentów architektury UTP i WSG, licealistów zainteresowanych studiowaniem architektury, mieszkańców miasta.
Tak będzie w 2014 roku
W bieżącym roku w ramach umowy partnerskiej z SARP również planujemy zrealizowanie dwóch, trzech imprez o charakterze warsztatów i szkoleń – mówi Kamil Drewczyński. – Ale również podjęcie bardziej intensywnych działań w regionach.
Podobnie jak przed rokiem, Libet sponsorował kolejną edycję „KonsultAKCJI”, która odbyła się w pierwszej połowie kwietnia br. Powodzenie ubiegłorocznej edycji sprawiło, że tym razem cieszyły się one jeszcze większym zainteresowaniem i przyciągnęły rzesze młodych ludzi.

Bardzo ważny jest dla nas fakt, że działania podejmowane wspólnie z SARP trafiają nie tylko do czynnych architektów, ale również studentów, którzy wybrali właśnie tę profesję. Dzięki temu już na samym początku drogi zawodowej żacy mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy na temat betonowych kostek brukowych i płyt tarasowych.