fbpx

Ogród Wystawowy w Łodzi

zobacz wirtualny spacer

Projekt ogrodu obejmujący powierzchnię ponad 2500 m²

Oryginalne aranżacje zastosowane w projekcie Ogrodu prezentują m.in. nowości produktowe w ofercie Libet.

Wyjątkowe strefy stylistyczne – miejska, rustykalna, nowoczesna oraz zakątki tematyczne: wodny, galaktyczny, zen i kilka innych, prezentują bardzo ciekawe – często niestandardowe pod względem stylistycznym i funkcjonalnym – rozwiązania.
O tym jak stylistycznie dopasowane do każdego otoczenia mogą być formy z betonu, warto przekonać się osobiście. Czeka na Państwa ponad 2500 m2 inspiracji.


Strefa miejska

Ten fragment ogrodu otwiera całą ekspozycję, prezentując kilka pomysłów aranżacji otoczenia w przestrzeni miejskiej.
Twórcze wykorzystanie ukształtowania terenu podkreśla charakter miejsca, podnosząc wartość estetyczną i użytkową miejskiego krajobrazu. Przykład monochromatycznej aranżacji daje wyraz ostatnim trendom dostrzegającym oczywisty walor takich kompozycji. Czysty, graficzny rysunek nawierzchni dzieli przestrzeń na różne strefy. Wysokie elementy podtrzymujące skarpy podkreślają różnice poziomów. Kostki brukowe i płyty tarasowe z dodatkiem naturalnego kruszywa nadają elegancji najprostszej nawet aranżacji. Jednak w tym wypadku projektant poszedł o krok dalej. Zachęcając małych mieszkańców miasta i ich rodziców do interakcji lub wręcz podsuwając pomysł na spędzenie wolnego czasu. Szachy na świeżym powietrzu, gra w klasy, zabawa w berka wokół kuli czy np. w chowanego, do której zapraszają wyrastające prosto z ziemi wielkoformatowe płyty-parawany to tylko niektóre z nich.

[Not a valid template]


Strefa nowoczesna

Duże proste formy, monochromatyczne barwy to cechy przypisane do nowoczesnego, minimalistycznego stylu. Po latach niełaski szarość powraca pozbawiona wszelkich kompleksów. Bo tym razem jest to tryumf szarości w najlepszym wydaniu. Różna gradacja odcieni i faktur – od bieli do ciemnego grafitu, od powierzchni gładkiej do mocno chropowatej – wprowadza do, na pozór ascetycznych, aranżacji bardzo ciekawe tony. Szarości kochają metal i szkło, podkreślają urok drewna i delikatność zieleni. Dzięki niestandardowemu ułożeniu płyt Maxima uzyskano na tarasie duże fugi, które można wypełnić grysem lub trawą. Mocnym akcentem w tej strefie nowoczesnej jest oryginalna pergola z gabionów.

[Not a valid template]

 

 

 

[Not a valid template]


Strefa rustykalna

Przytulny i swojski dom z ogrodem był inspiracją dla strefy rustykalnej. Złotawe i torfowe brązy kręgów z cegieł i kamieni towarzyszą piaskowej nawierzchni tarasu. Zielone korony drzew zapewniają przyjemny cień, a czerwone krzewy harmonizują z odcieniami małej architektury. Splitowane cegły i kamienie z kolekcji Libet Completto mają naturalny wygląd łupanego kamienia. Ta cecha znakomicie wpisuje je w romantyczny nastrój ogrodu. Uroku całej kompozycji dodaje nieprzypadkowo dobrana huśtawka.

[Not a valid template]


Strefa ogrodowa

W ogrodzie lub parku jednym z najważniejszych elementów kompozycji jest przyroda. Zieleń, aby stale zachwycała, musi rosnąć pod stałą opieką i kontrolą. W strefie ogrodowej na straży porządku stoją wysokie, splitowane palisady, które stanowczo wyznaczają granice szerokiej ścieżki ogrodowej. Przypominające naturalny kamień słupki tworzą zwarty murek, który oddziela trawnik i kępy krzewów od poprowadzonych z rozmachem alejek. Złotawy, ciepły kolor deptaków i ich łagodne linie definiują sielski, spacerowy charakter ogrodu. Ten sposób organizacji przestrzeni sprawdza się znakomicie także na większych powierzchniach, np. w miejskich parkach.

[Not a valid template]


Strefa ZEN

Minimalistyczne ogrody w stylu ZEN pojawiają się dziś najczęściej w sąsiedztwie nowoczesnej architektury z betonu i szkła. Prostota, oszczędność środków wyrazu i symbolizm – charakterystyczny dla liczącego sobie setki lat sposobu urządzania ogrodów – doskonale odnajduje się we współczesnych interpretacjach. Rezygnacja z wszelkich upiększeń i zbędnych dekoracji jest konsekwencją postawy zen wobec świata polegającej na akceptacji rzeczy takimi jakie są. Kompozycje roślin, wody, skał charakteryzuje harmonia i elegancja, a jednocześnie szacunek do natury. Turkusowe szkło uwięzione w gabionie symbolizuje wodę. Towarzyszą jej proste formy z jasnego kamienia. Uporządkowana zieleń podkreśla obecność ziemi. Całość tworzy spokojny zakątek – współczesną aranżację w stylu ZEN.

[Not a valid template]


Zakątek galaktyczny

Głównym bohaterem galaktycznej aranżacji jest popularna, drobna kostka Piccola. System kostek o trapezowych kształtach umożliwia tworzenie łuków i okręgów o dowolnym promieniu, z łatwością rysując kompozycje, dla których ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia projektanta. Ozdobne kule-planety to w większości lampy ogrodowe, ale jedna z nich – półkula leżąca w środku układu – została wykonana z betonu architektonicznego z kolekcji Libet STAMPO. W galaktycznej stylizacji wykorzystano także splitowane palisady tworzące murek wokół tarasu – na froncie zostały one ułożone w sposób niestandardowy – poziomo. Dzięki temu zabiegowi obramowanie zakątka galaktycznego nawiązuje i podkreśla rysunek nawierzchni.
[Not a valid template]


Zakątek FENG SHUI

Woda w ruchu symbolizuje życiodajną energię, która pomaga w osiągnięciu pomyślności, dostatku oraz osobistego szczęścia. W feng shui symbol ten najlepiej ucieleśnia wolno płynący strumień. Woda w ruchu, zaokrąglone kształty ścieżek i elementów małej architektury to podstawa dla swobodnego przepływu pozytywnej energii w ogrodzie. Ciepłe barwy łamanych kamieni oraz nawierzchnia z ciosanych płyt o fakturze piaskowca w harmonijny sposób dopełniają bezpretensjonalną aranżację tej części ogrodu. Magiczny zakątek uzupełnia rzeźba Ribbon Endless – symbol nieskończoności.

[Not a valid template]

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA