fbpx

Odpowiednia szerokość fug – dlaczego to takie ważne?

Stworzenie estetycznej i trwałej nawierzchni brukowanej to efekt dobrania odpowiednich materiałów oraz prawidłowego ich montażu. Konieczne jest ścisłe trzymanie się zasad sztuki brukarskiej na każdym etapie prac. Jednym z nich jest fugowanie, w ramach którego kluczową rolę odgrywa właściwa szerokość spoin.

Spoinowanie, choć z pozoru może wydawać się wyłącznie uzupełnieniem prac brukarskich, w dużym stopniu wpływa na trwałość i stabilność całej realizacji. Należycie wykonane zabezpiecza kostki przed przesuwaniem i kruszeniem, a ponadto decyduje o zakładanym efekcie wizualnym. Niektóre wyroby posiadają elementy dystansowe (zwane odstępnikami) – nie służą one jednak wyznaczaniu pożądanej szerokości spoiny. Generalnie przyjmuje się natomiast, że w trakcie układania nawierzchni niezbędne jest zachowanie równych odstępów, których wielkość zależy od przeznaczenia aranżowanej strefy.

  • w przypadku chodników, alejek i tarasów zalecana szerokość fug wynosi na ogół 2-3 mm,

  • dla podjazdów, wjazdów i nawierzchni drogowych: 3-5 mm,

  • a przy stosowaniu płyt tarasowych osiąga ona wartość 7-15 mm.

Wraz z postępującymi pracami, kostkę trzeba cyklicznie wyrównywać, tak, aby otrzymać równomierną siatkę spoin. Niewskazane jest układanie produktów za ciasno, gdyż może to w przyszłości skutkować odpryskiwaniem górnych krawędzi oraz ścinaniem naroży. Zbyt zwarte ułożenie kostek przyczynia się do tego, że materiał fugujący nie wypełnia właściwie spoin, a ewentualne odchylenia nominalne (długość/szerokość), które mogą wynosić ±2 mm są zauważalne. Wypełnianie fug pomiędzy poszczególnymi elementami umożliwia ich współpracę, tworząc jednolitą nawierzchnię. Dodatkowo, poprawnie wykonana spoina ma kompensować zmiany wymiarów liniowych, wynikające z rozszerzalności termicznej betonowych kostek w różnych temperaturach otoczenia. Prawidłowe wykonanie fug jest warunkiem stateczności nawierzchni. Błędy spoinowania, podobnie jak niewystarczająca nośność podbudowy, są powodem występowania nagminnych zmian destrukcyjnych nawierzchni oraz często niesłusznych zastrzeżeń co do jakości betonowych wyrobów. Typowym objawem jest np. odpryskiwanie górnych krawędzi kostki i narożników. Może do tego dochodzić już podczas zagęszczania nawierzchni lub w trakcie eksploatacji.

Warto pamiętać, że prawidłowe spoinowanie przedłuża trwałość nawierzchni i przyczynia się do osiągnięcia zadowalającego efektu. Więcej na temat układania kostek brukowych i płyt tarasowych w zakładce http://www.libet.pl/katalogi-online/

Skontaktuj się z nami

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0
Dodawanie do schowka...
Produkt został dodany do schowka.
Ten produkt jest już w schowku.
Maksymalna liczba produktów w schowku to 6.